Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar chansen till rätt jobb

Akademikerförbundet SSR välkomnar att alla kommuner ska vara med och ta emot flyktingar. Andra delar av migrationsuppgörelsen är mer problematiska. Tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att försvåra en bra etablering på arbetsmarknaden, inte minst för akademiker.

En möjlig effekt av tillfälliga uppehållstillstånd är att andra länder i Europa tar ett större ansvar vad det gäller flyktingar än hittills. Det är i så fall mycket positivt.

 – Men vi ser en klar risk att tillfälliga uppehållstillstånd kommer att minska möjligheterna för nyanlända att få jobb i paritet med den utbildning de har. Det är oroande, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Många av de som nu kommer är akademiker utbildade i yrken som är akuta bristyrken i Sverige.

– När en omprövning av det tillfälliga uppehållstillståndet villkoras till att personen måste ha ett arbete kan följden bli att utlandsutbildade akademiker måste ta vilket jobb som helst för att få stanna, i stället för att komplettera och validera sin utbildning för att på lite längre sikt få ett jobb de är utbildade för, säger Heike Erkers.

Idag är det hundratusentals utlandsutbildade akademiker som aldrig får chansen att arbeta inom det de är utbildade för, påpekar Heike Erkers.

– Det är ett slöseri både mänskligt och för samhället. Vi måste ha ett regelsystem som främjar att akademiker kommer i rätt jobb direkt och det leder knappast dagens förslag till.

Akademikerförbundet SSR är också kritiskt till att uppgörelsen innebär ändrade villkor i trepartsöverenskommelserna som har träffats mellan regering, arbetsgivare och fack om yrkesintroduktionsanställningar.

– Det är bra att YA-jobben vidgas till att även gälla nyanlända. Men samtidigt tas villkoret att jobben ska finnas på arbetsplatser med kollektivavtal bort och det är riktigt dåligt. En bättre fungerande arbetsmarknad skapas bäst i samförstånd mellan fack och arbetsgivare. Nu väljer partierna att ensidigt runda fack och arbetsgivare såväl centralt som lokalt. Där står uppgörelsen i bjärt kontrast till den svenska modellen, säger Heike Erkers.