Tillit till professionen ska ge en bättre socialtjänst

Denna vecka gästas Socialtjänstpodden av Anna Lexelius, huvudsekreterare i regeringens Tillitsdelegation. Vi pratar NPM, detaljstyrning och professionens handlingsutrymme i det sociala arbetet.

Många av de problem vi ser i dagens socialtjänst kan kopplas till lednings- och styrsystem influerade av new public management, NPM. För att försöka komma tillrätta med problemen har regeringen dragit igång en tillitsreform och bland annat  tillsatt Tillitsdelegationen. Syftet är att få till en mer tillitsbaserad styrning som på ett bättre sätt än idag tar tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter.

"Sverige har gått ganska långt när det gäller mål- och resultatstyrning, granskning, utvärdering och kontroll. Och det har lett till det som kritiker kallar granskningssamhälle och dokumentationssamhälle", säger Anna Lexelius, huvudsekreterare i Tillitsdelegationen, till Camilla Sköld i Socialtjänstpodden.

Tanken är inte att man ska sluta dokumentera eller göra uppföljningar utan att vidareutveckla modeller för hur det görs.

"Komplexiteten i det sociala arbetet måste tas på allvar. Då behöver vi fundera på hur man kan följa upp arbetet på ett bra sätt så att det blir ett stöd för de som jobbar där", fortsätter Anna Lexelius.

Förutom tung administration har NPM lett till stark detaljstyrning som begränsas professionens handlingsutrymme. Det är särskilt problematiskt i socialtjänsten där beslut ska grundas på individuella bedömningar. 

En följd av dagens styr- och ledningssystem är också att en kultur av tystnad sprider sig. Akademikerförbundet SSR har i en debattartikel i Svenska Dagbladet pekat på att det är farligt med en tystnadens kultur i socialtjänsten.

"Jag tycker att det finns många poänger i artikeln. Det måste vara en kultur i organisationen där det är okej att göra fel och där man kan lära sig av de fel som begås", säger Lexelius.

Enligt Anna Lexelius är socialtjänsten ett viktigt område för delegationen och hon uppmanar medarbetare och chefer att höra av sig och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.