Tillsammans lyfter vi det brottsförebyggande arbetet

Tillsammans med Polisförbundet ska Akademikerförbundet SSR samarbeta för att förebygga brottslighet. Förbundsordförandena Heike Erkers och Lena Nitz besökte i förra veckan medlemmarnas verksamheter i Järva och Husby.

Den politiska debatten om hur vi ska kunna minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället saknar en dimension – den förebyggande. Det behövs fler poliser, men det räcker inte. Det krävs både resurser och organisering för att få ett välfungerande förebyggande arbete på plats – i hela landet och alla Sveriges kommuner. Men det lönar sig. 

Redan idag arbetar många kommuner förebyggande. Men det krävs ett mer samlat grepp, menar de båda förbunden. Polisförbundet och Akademikerförbunder SSR inleder därför ett samarbete för att uppmärksamma denna fråga. Förbunden kommer att diskutera både lärdomar och utmaningar som deras medlemmar möter i sitt dagliga arbete. Det är verksamheter som nästan alla samhällets medborgare möter, och det är helt centralt att de fungerar bra. 

Under våren kommer förbunden att genomföra flera studiebesök tillsammans. Samarbetet ska leda till politiska krav, som kommer att framföras under ett seminarium på Järvaveckan i Stockholm.

Håller du med oss om att det brottsförebyggande perspektivet behöver stärkas och spridas? Dela gärna!