Tips till dig som är statsanställd!

Är du statsanställd? Då har du möjligheten att söka till Unesco som en del av din professionsutveckling.

Statsanställda i Sverige nu har möjlighet att arbeta vid något av Unescos kontor som en del av den professionella utvecklingen. Genom ett utbyte får man möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, öka sina språkkunskaper och stärka sina internationella färdigheter och erfarenheter. Utbytet är också är ett medel för utveckling på arbetsplatsen genom nya erfarenheter och kontakter. Arbetsgivare betalar lön, resa, traktamente och försäkringar under utbytesperioden.

Unesco är FN:s organisation för fredsbyggande genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Unesco har sitt huvudkontor i Paris och fältkontor över världen.

Är du intresserad så finns mer information på Universitets- och högskolerådets hemsida.