Tjänstemannafacken drar ifrån arbetarfacken

Andelen tjänstemän som är med i facket ökade något förra året, till skillnad från andelen arbetare, som nådde en bottennivå. Akademikerförbundet SSR är ett av de förbund som har fått fler medlemmar.

Mer än var tredje arbetare väljer i dag att stå utanför facket, och organisationsgraden i fjol var så låg som 64 procent. Men för tjänstemannafacken ser det lite ljusare ut. Förra året ökade organisationsgraden något till 74 procent, och skillnaden i organisationsgrad mellan arbetare och tjänstemän har ökat i flera år, enligt ny statistik som sociologiprofessorn Anders Kjellberg vid Lunds universitet har publicerat.

För att hitta förklaringar till skillnaderna mellan de olika facken får man gå tillbaka till 2007 då a-kasseavgifterna chockhöjdes, menar Anders Kjellberg:

– Till en början drabbades både arbetarfacken och tjänstemannafacken men 2008 när avgifterna differentierades mer efter arbetslösheten inom varje kassa gynnade det akademikerna som har låg arbetslöshet och gjorde att avgifterna för arbetarna ökade ännu mer. De som tjänade minst fick högst avgifter, säger han.

Även finanskrisen som inleddes 2008 slog hårt mot arbetare på golvet medan tjänstemän som till exempel anställda på personalavdelningar behövdes mer än någonsin.

I januari 2014 togs den förhöjda a-kasseavgiften bort men än så länge har det inte gett något större utslag.

– Det kan vara svårt att bryta flera års nedgång. Facket har försvagats och underlaget för fackklubbar har underminerats. Någon måste rekrytera medlemmar. Man kan inte vänta sig en massrusning för att a-kasseavgiften sänks. Om folk har vant sig vid att inte vara med så är det ändå en kostnad, säger Anders Kjellberg.

Trots att det ser ljusare ut för tjänstemannafacken än arbetarfacken kan utvecklingen på sikt vara ett problem:

– I de branscher där facken är svaga kan kollektivavtalens ställning på sikt undermineras och hotas. Avtalssystemet i sin helhet rubbas knappast men det kan bli svårare att hävda sina rättigheter på platser där det inte finns någon fackklubb eller något kollektivavtal. Men det är successiv och långsam utveckling.