Tjänstepensionsavtalet PA 16 - statligt anställda som har Kåpan Ålderspension behöver bestämma om återbetalningsskydd

Tjänstepensionsavtalet PA 16 - statligt anställda som har försäkringen Kåpan Ålderspension genom att de valt den försäkringen eller genom att vara s.k. icke-väljare, kommer att få en ny försäkring utan återbetalningsskydd. De som vill ha återbetalningsskydd har möjlighet att välja till det utan några särskilda krav fram till den 31 december 2016.

 

 

Statligt anställda som har försäkringen Kåpan Ålderspension genom att de valt den försäkringen eller genom att vara s.k. icke-väljare, kommer att få en ny försäkring utan återbetalningsskydd. De som vill ha återbetalningsskydd har möjlighet att välja till det utan några särskilda krav fram till den 31 december 2016.

Återbetalningsskydd innebär att det kapital som finns i pensionsförsäkringen betalas ut till efterlevande vid dödsfall.  Den som inte har återbetalningsskyddfår  en högre avkastning genom s.k. arvsvinster och därmed mer i pension.

Kåpan Pensioner har efter sommaren 2016 skickat brev till de medlemmar som berörs av förändringen gällande Kåpan Ålderspension, i samband med införandet av det nya tjänstepensionsavtalet PA 16. De har även skickat ut de nya försäkringsvillkoren och blanketter.