Traineeprogram för socionomer

Det krävs både introduktion och förberedelse för att ta steget från studier till självständigt arbete inom socialtjänsten. Traineeprogram är en väg att gå, visar ett pilotprojekt.

Socionomprogrammet är en bred samhällsvetenskaplig utbildning. För att underlätta övergången från studier till yrkesverksamt liv krävs en ordentlig introduktion och period av förberedelse för att utvecklas till självständig handläggare inom socialtjänsten. 

Järfälla kommun, Akademikerförbundet SSR och Socialhögskolan vid Stockholms universitet tog hösten 2010 initiativ till ett gemensamt pilotprojekt, det så kallade Järfällaprojektet, med målet att utveckla och genomföra ett traineeprogram som en direkt fortsättning på det allmänna socionomprogrammet och som en inledning på en yrkeskarriär som socialsekreterare inom individ- och familjeomsorgen. Förhoppningarna var att projektet skulle bidra till att höja statusen på myndighetsutövande och att traineerna skulle få en så bra start som möjligt.

Pilotprojektet visade på en möjlig väg till introduktion i socialsekreteraryrket. Glädjande nog har allt fler kommunala arbetsgivare fått upp ögonen för betydelsen av introduktion och flera liknande projekt har genomförts runt om i landet. Frågor om projektet kan besvaras av Tore Bengtsson 08-617 44 27.