Trovärdig, aktuell och värd att rekommendera

Socionomen är trovärdig, aktuell och en tidning värd att rekommendera. Den tar upp socionomernas frågor, har kunniga skribenter, speglar trender och är informativ visar en färsk läsvärdesundersökning som Novus gjort.

Ni läsare har med andra ord en mycket positiv attityd till Socionomen. Ni upplever att ni känner er tidning ganska väl, och det tycker vi på redaktionen är väldigt roligt. På en skala från 1 till 5 ger hela 84 procent av respondenterna Socionomen en 4:a eller en 5:a. Socionomen har en mycket bra räckvidd på 72 procent, de flesta läser stora delar av tidningen och sparar den. ”Det övergripande betyget är högt, detta är positiva ’grundvärden’. Vi kan visserligen inte jämföra värdena rakt av, men undersökningen från 2003 visade också på mycket bra värden för Socionomen”, skriver Novus.

När det gäller Socionomens innehåll anser ni läsare att allt är intressant, visar läsvärdesundersökningen. Det är få som saknar intresse för innehållet. Men det är främst de lite tyngre texterna som är Socionomens styrka. Temaartiklar, undersökande reportage och fokusreportage får högst betyg och dessa artiklar tycker respondenterna är mest intressanta. Debattinslagen är också uppskattade. Undersökningen visar dessutom att Forskningssupplementet är en av grundstenarna i Socionomen. Kanske inte helt oväntat eftersom supplementet är basen i teori- och metodutvecklingen och användbart på både arbetsplatsen och i studierna. 

Att Socionomen klarat sig bra som prenumererad tidskrift sedan starten 1987 beror bland annat på dialogen med läsarna. Du som läsare är med och utvecklar Socionomen genom ditt engagemang. Men samhället ser idag annorlunda ut jämfört med för 30 år sedan och förändras nu snabbt. Vi vet alla att det sociala arbetet står inför svåra utmaningar, både vad gäller teori- och metodutvecklingen och de arbetsförhållanden som utgör ett hot mot professionen. För att lyckas utveckla Socionomen i rätt riktning måste redaktionen tillsammans med dig utforska vilka frågor som är värdefulla för dig i ditt arbete. Hör av dig till Socionomen med synpunkter så fortsätter vi att fördjupa framtidens Socionomen.

Lena Engelmark
Chefredaktör