Trygg start med feedback

På Skanska får nyanställda daglig återkoppling från en fadder. Samtidigt får företaget feedback på sina arbetssätt.

Läs hela artikeln på Akademikern.se