Trygghet gav Umeåparet segern i Socionom-SM

Emilia och Hanna från Umeå universitet stod som vinnare i årets Socionom-SM. Trovärdighet, realism och framför allt trygghet var receptet som gick hem hos juryn.

Hur kan Attendo ge bättre förutsättningar för ungdomar med npf-problematik genom att underlätta för övergången mellan HVB-hem och nästa steg i livet? Det var frågan som behandlades i årets Socionom-SM. 

Emilia Linds och Hanna Lundin Jernbergs bidrag föreslog ett utslussningsprogram, helt i Attendos egen regi. Vid utslussningen får ungdomarna hjälp som matchas efter deras behov och ålder. Men ett av de viktigaste stegen i programmet är utslussningsgarantin, som ger barnen och ungdomarna möjligheten till återkoppling och hjälp om de känner att de behöver det.

– Under en booster camp får ungdomarna möjlighet att återkoppla och reflektera, och boosta sig själv med energi och motivation så att de kan fortsätta resan på hemmaplan, säger Hanna Lundin Jernberg. 

– Det gör det lättare att ta det steget ut när man vet att vi finns där som stöd vad som än händer. Som det ser ut i dag slussas ungdomar ut, men de har ingen att komma tillbaka till och därför fallerar det ofta. Det är det vi har försökt lösa, säger Emilia Lind. 

En mycket bra lösning tyckte juryn: "Det vinnande bidraget går till det par som med trovärdighet och realism har lyft fram trygghet som det viktigaste elementet, visat på möjligheten att alltid kunna använda Plan B och totalt sett gjort en mycket ambitiös insats."