Tuff arbetssituation i socialtjänsten i Jämtland och Västernorrland

Hög arbetsbelastning, stress och svårigheter att göra ett bra jobb. Arbetssituationen inom socialtjänsten i Jämtland och Västernorrland är pressad och sju av tio socialsekreterare överväger allvarligt att lämna socialtjänsten. Det visar en undersökning som Novus gjort för Akademikerförbundet SSR.

Undersökningen är en delrapport från den rikstäckande kartläggning av arbetssituationen för socialsekreterare som Novus har gjort. Jämfört med riksundersökningen är det en högre andel som svarar att bemanningsbolag har anlitats på arbetsplatsen, 61 procent. I riksundersökningen är andelen 51 procent.

Det är också en betydligt högre andel i Jämtland och Västernorrland som pekar ut lönen

som det största problemet på arbetsplatsen. Därefter kommer arbetsbelastningen, personalomsättningen och bristande resurser.

– Arbetsvillkoren måste vara sådana att socialsekreterarna vill och orkar jobba kvar. De senaste åren har ett utvecklingsarbete kommit igång i en del kommuner och det är positivt. Men det går för långsamt. Arbetet för en bättre arbetsmiljö måste prioriteras mycket högre, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Sju av tio socialsekreterare i Jämtland och Västernorrland har under de senaste två åren allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten. På frågan om vad det viktigaste är som arbetsgivaren kan göra för att erfaren personal ska stanna kvar svarar 89 procent högre lön. Men bara 17 procent säger att det har skett.

– Lön ska sättas efter kompetens och ansvar. Det som framför allt måste till är en vettig löneutveckling över tid. Det är orimligt att socialsekreterare med många års yrkeserfarenhet bara tjänar någon tusenlapp mer än de som är nya i yrket. Man ska inte behöva byta jobb för att få upp lönen. Så är det ofta idag och det bidrar till den höga personalomsättningen, säger Heike Erkers.

Var fjärde socialsekreterare i länet har någon eller flera gånger i veckan svårt att sova på grund av oro för jobbet. Fyra av tio anser att man inte klarar av kvaliteten och rättssäkerheten enligt socialtjänstlagens intentioner.

– Det är oroväckande. Att arbetet kan utföras rättssäkert är ett grundkrav som vi aldrig får tumma på. Resurserna till socialtjänsten behöver öka och det är ett ansvar som kommunledningarna måste ta. Socialtjänsten är samhällets sista skyddsnät som helt enkelt måste hålla. Ytterst handlar det om att barn och andra utsatta grupper inte ska fara illa, säger förbundsordförande Heike Erkers.

Förebyggande socialt arbete prioriteras lågt. Sju av tio socialsekreterare i länet anser att socialtjänsten i deras kommun arbetar för lite med förebyggande insatser. För att få till stånd en förändring krävs det enligt en bred majoritet framför allt budgetsystem som kan ta långsiktiga hänsyn och mer kunskap hos ansvariga politiker.

–  Egentligen vet alla att tidiga insatser kan betyda stora vinster på sikt för både samhället och de enskilda människorna. Ändå är det ofta kortsiktiga budgethänsyn som får styra. Just nu pågår det en översyn av socialtjänstlagen som bland annat handlar om hur det förebyggande arbetet kan förstärkas. Vi följer utredningen noga och kommer att trycka på för att arbetet också leder till konkreta resultat , säger Heike Erkers.

Fakta

  • Novus har på förbundets uppdrag genomfört en rikstäckande kartläggning av socialsekreterarnas arbetssituation med totalt 2 227 intervjuer.
  • Undersökningsperioden är 18 januari – 26 februari 2018.
  • Delrapporten för Jämtlands och Västernorrlands län omfattar 143 intervjuer.