Tuff situation för många skyddsombud

Många skyddsombud på Statens institutionsstyrelse, Sis, blir så dåligt behandlade att de slutar. – Det här får inte förekomma, då missar vi hela arbetsmiljölagen, säger Lena Henriksson, lokal facklig företrädare på Saco S Sis.

Skyddsombud på Statens institutionsstyrelse blir utskällda och ifrågasatta av arbetsgivaren, det rapporterar tidningen Publikt. Myndigheten bedriver tvångsvård av ungdomar och personer med missbruksproblem. Skyddsombuden utses av fackförbunden, bevakar att arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen och har rätt att begära åtgärder. Om det finns flera skyddsombud på en arbetsplats utses en av dem till huvudskyddsombud.

Bara i år har sex huvudskyddsombud hoppat av sina uppdrag för att de blivit motarbetade eller för att uppdraget leder till negativa konsekvenser för dem personligen, enligt Publikt. Lena Henriksson, lokal facklig företrädare på Saco S Sis, är medveten om problemet.

– Om skyddsombuden slutar, hur ska vi då säkerställa arbetsmiljön? Den här organisationen får inte undermineras, då följer vi inte arbetsmiljölagen. Det ska finnas ett skyddsombud på varje arbetsställe, säger hon.

Lena Henriksson menar att skyddsombuden har det tufft. Det är ett högt tryck på behandlingshemmen, som är fullbelagda och ibland även överbelagda. Det är också svårt att rekrytera personal.

– Chefer ute i landet är stressade och pressade. Vi måste hjälpa dem att förstå vikten av skyddsombudens arbete och vilken hjälp de kan ha av skyddsorganisationen för att säkerställa en bra arbetsmiljö.

Lena Henriksson vill se mer förebyggande arbetsmiljöarbete och att skyddsombuden får utrymme att jobba enligt de riktlinjer som finns.

– Där är vi inte riktigt än. Det finns incidentrapporteringssystem, men arbetet med att göra analyser och åtgärder utifrån dem, för att förhindra nya incidenter, har inte kommit igång fullt ut. Hur långt skyddskommittéerna har kommit i sitt arbete ser också olika ut över landet, säger hon.

Läs mer om skyddsombud

Skyddsombudens dag: Därför blev jag skyddsombud

Bli kung på arbetsmiljö – tillsammans med chefen

Skyddsombud med makt