Tunga namn på plats i Stockholm

Det är många kända ansikten på Socionomdagarna i dag. Några av Sveriges mest namnkunniga politiker inom socialt arbete delar med sig av sina erfarenheter och åsikter.

Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér lyfte både barns rättigheter, våldsutsatta kvinnor och EU-migranter i sitt tal vid invigningen. Hon tillade att hon ”är ytterst medveten” om den ansträngda situationen inom barn- och ungdomsvården och att detta är något som den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, fått till uppdrag att titta närmare på.

Cecilia Grefve diskuterade själv på ett eftermiddagsseminarium sitt arbete som samordnare samt den nationella handelsplanen som Akademikerförbundet SSR varit drivande i att ta fram. Inför en fullsatt sal beskrev Akademikerförbundet SSR:s Titti Fränkel och SKL:s Åsa Furén-Thulin arbetet med att ta fram de förslag som handelsplanen bygger på. 

Fullsatt var också föreläsningen med Mona Sahlin, som pratade om sitt arbete som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Hon pratade bland annat om de olika våldsbejakande grupperingar som är aktiva i Sverige och hur myndigheter, verksamheter och organisationer kan samverka för att förebygga radikalisering av unga och stötta både familjer och andra som påverkas av utvecklingen. 

Akademikerförbundets monter var också välbesökt under mellan seminarierna.