Tydliga uppdrag viktigt för chefer

Chefskapet är komplext och krävande, och därför är det viktigt med rätt förutsättningar. Om det pratar vi i höstens första avsnitt av Chefspodden. 

Chefskapet är komplext och krävande, och därför är det viktigt med rätt förutsättningar. Det menar Martin Runefelt som arbetar med strategisk HR på Försäkringskassan och har en lång bakgrund som chef och inom HR.

Chefsförutsättningar kan handla om det konkreta som exempelvis personalomsättning, antal medarbetare, budgetförutsättningar, en allt för tung administration och bristande stödfunktioner. Men också om kulturen i organisationen och om att det behöver finnas en tydlig riktning så att chefer kan hantera och förutse problem som uppstår.
 
Chefer behöver själv fylla på, få kompetensutveckling, ge varandra stöd och få tillgång till rätt verktyg för att nå målen. Man behöver tid att reflektera och våga be om stöd, anser Martin Runefelt. Inte minst handlar det om ett gott ledarskap, om att veta hur man själv fungerar och vad man vill stå för som chef.