Under ytan på myten

Chefen har stora möjligheter att påverka arbetsklimatet och bidra till en arbetsplats där folk trivs och mår bra. Det är en myt att arbetskulturen sitter i väggarna.

Ungefär hälften av alla sjukskrivningar har psykologiska orsaker. Det är dyrt för både individen och arbetsgivarna.

Medarbetare som trivs och mår bra kan utvecklas och prestera bättre. Och idag vet vi allt mer om vad som är gemensamt för friska och framgångsrika organisationer.

En viktig faktor är jargongen på arbetsplatsen. En dålig jargong ökar risken för konflikter och trakasserier, vilket i sin tur kan leda till depressioner och sjukskrivningar. Ansvaret ligger på chefen, som först och främst behöver uppmärksamma och våga se vad som pågår.

– Det låter torrt men sätt er ner och prata om hur ni ska vara mot varandra, säger psykolog Ulrich Stoetzer, som forskar inom organisationspsykologi vid Karolinska institutet.

Det goda arbetsklimatet är temat för årets första nummer av nya Chefstidningen.

- Vi vill runda klyschorna och ta frågorna om ledarskap på allvar. Forskning och fakta ska utgöra grunden och människan är stommen i berättandet, säger Linda Svensson, chefredaktör och ansvarig utgivare.

Chefstidningen får i och med detta premiärnummer en ny och starkare form.

– Den ska kännas rolig och angelägen. Ambitionen är att tidningen ska vara ett verktyg för dig som ledare, säger Jonna Olsson, art director.

Linda Svensson, chefredaktör 08 - 556 06 446

Chefstidningen är ett HR- och ledarskapsmagasin från Akademikerförbundet SSR och produceras av A4 Text & Form.