Undersökning om socialsekreterarnas arbetssituation

Vår Novus-undersökning om socialsekreterarnas arbetssituation fick ett mycket brett genomslag i medierna. De pressade arbetsförhållandena och låga lönerna uppmärksammades på både nationell och lokal nivå.

Vi satsade på att göra en så kallad totalundersökning (i stället för en urvalsundersökning) och med över 3 200 intervjuer hade vi ett gediget och trovärdigt underlag för att visa hur allvarlig situationen är inom socialtjänsten runt om i landet.

Med en så bred undersökning var det dessutom möjligt att bryta ner svaren i tiotalet regionala rapporter, som också har mötts av stort medialt intresse.

Undersökningen presenterades först av SVT den 4 februari med inslag i både Rapport och Aktuellt och direktsänd debatt i Aktuellt mellan Heike Erkers och ansvariga statsrådet Åsa Regnér.

Fram till den 18 februari har socialsekreterarnas arbetssituation och våra krav på en Nationell handlingsplan och snabba politiska åtgärder på alla politiska nivåer för att vända krisen tagits upp av SVT Jämtlandsnytt, Sörmlandsnytt, Mittnytt, Västnytt, Sydnytt, Värmlandsnytt, Tvärsnytt, Dalarna och Västernorrland.

Dessutom har SR:s lokala kanaler i Göteborg, Örebro, Jönköping, Värmland, Västerbotten, Dalarna och Västernorrland gjort inslag och närmare 30 tidningar har publicerat artiklar om detta.

En rad lokala förtroendevalda har ställt upp runt om i landet och varit tillgängliga för intervjuer och därmed på ett avgörande sätt bidragit till att medierapporteringen kunnat vara tydlig och konkret. Tillsammans har vi gemensamt satt frågan om läget inom socialtjänsten högt på den politiska dagordningen och har fått till stånd en process som förhoppningsvis leder till förbättringar. Tack alla för er medverkan!

Nu gäller det förstås att hålla i arbetet. Novus-rapporterna är också i fortsättningen ett bra underlag för det lokala påverkansarbetet, till exempel i debattartiklar (något SSR Uppsala redan har gjort) och i kontakterna med politiker.