Unga chefer och ungt ledarskap

Felicia Malmqvist och Rebecca Sundberg

Vad vill unga se för ledarskap, och vilka prioriteringar är viktiga för unga ledare, chefer och medarbetare? I årets första avsnitt av Chefspodden diskuterar vi unga chefer och ungt ledarskap. 

Det är en värderingsstyrd generation som kommer ut på dagens arbetsmarknad. Vi ser skillnader mellan tjejer och killar där tjejer är idealistiska och politiskt engagerade medan killar i större grad är mer inriktade på teknik, "gaming" och konsumtion. Unga tjejer oroar sig för att bli utbrända, medan killar har svårare för att be om hjälp. 

Det förekommer även en del myter och negativa beskrivningar om unga, men också tvärtom där unga har förutfattade meningar om äldre. Vad är specifikt för den unga generationen idag? Hur är det med millennials och generation Z, kan de läsa mejl eller måste äldre chefer börja ge feedback oftare och via chatt? Allt hänger ihop med otrygga förutsättningar som unga måste hantera.

- Unga idag har inte samma trygghet på t ex bostad- och arbetsmarknad vilket gör att många ser sig som sin egen lyckas smed, berättar Felicia Malmqvist, studentombudsman hos Akademikerförbundet SSR. 

Nya förutsättningar ställer nya krav

Dagens unga ställer krav och är rörliga. Lön är en självklarhet, fast anställning är en konkurrensfaktor. Även engagemanget hos unga är stort, vilket Rebecca Sundberg, verksamhetsledare för Kungens Stiftelse Ungt Ledarskap, betonar. 

- Unga är handlingskraftiga och beslutsamma, man tar för givet att man kan påverka. Handlingskraften och att agera syns tydligt i ansökningar till stiftelsen från unga ledare, berättar Rebecca Sundberg. 

Unga vill bli chefer och särskilt unga som har haft ett ideellt engagemang. För att unga ska komma in i sin roll och få goda förutsättningar att lyckas som ledare behövs dock tydlig introduktion, handledning och mentorskap. De behöver få möjlighet att växa och respekteras för sin kompetens. Även feedback är viktigt, då det kan vara avgörande för hur väl man lyckas i sitt uppdrag. Alla behöver förstå hur verksamheten fungerar, hur uppdraget ser ut och hur väl man uppnår målen. 

I årets första Chefspodden samtalar vi om ett tydligt, visionärt och värdestyrt ledarskap. Vi nämner Kungens Stiftelse Ungt ledarskap och möjligheten att nominera en ung ledare fram till den 31 januari. Gör det!

Medverkande:

Hanna Broberg, Chefsstrateg, Akademikerförbundet SSR
Felicia Malmqvist, studentombudsman, Akademikerförbundet SSR
Rebecca Sundberg, verksamhetsledare, Kungens Stiftelse Ungt Ledarskap

Behöver du råd och stöd i din chefsroll? Kontakta gärna våra chefsförhandlare på Chef Direkt