Unik chans att förbättra vården för nyanlända

Akademikerförbundet SSR välkomnar självklart dagens riksdagsbeslut om närmare 1,5 miljarder kronor extra för landsting och regioner med anledning av det ökade flyktingmottagandet. Nu är det avgörande att pengarna används så effektivt som möjligt. Behoven är mycket stora.

Dagens riksdagsbeslut innebär att det tillförs ytterligare pengar som är långt mer än den samlade kostnaden för hälso- och sjukvård för asylsökande under hela förra året som landstingen och regionerna redan får ersättning för.  Nu finns det därför stora möjligheter att avhjälpa de största bristerna, skriver Heike Erkers idag i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Förbundet publicerar i dag en rapport med en rad förslag om en bättre hälso- och sjukvård för nyanlända. Där föreslås bland annat att  heltäckande hälsoundersökningar med screening av psykisk ohälsa och med psykosocialt stöd kopplat till behovet ska införas.

Rapporten kommer att skickas till samtliga ordföranden för regionstyrelser  landstingsstyrelser. Och med hjälp av våra  förtroendevalda runt om i landet kommer vi att driva på för att det nya statsbidraget verkligen används för det som är avsikten, att ge nyanlända bra vård och därmed bättre förutsättningar för en bra start i Sverige.