Unik databas om folkhälsa i Västerbotten

Hur påverkade millennieskiftet hälsan och hur skiljer sig blodtrycket mellan kust och inland? Västerbottens hälsoundersökningar har lanserat en ny interaktiv databas för dig som är intresserad av folkhälsa.

Det handlar om en av världens mest omfattande befolkningsstudier, vars resultat nu finns tillgängliga på nätet. I databasen kan man följa hur folkhälsan har utvecklat sig på gruppnivå från början av 1990-talet fram till 2014. Man kan kombinera olika bakgrundsfaktorer som ålder, kön, utbildningsgrad och bostadsort för att se hur de påverkar exempelvis BMI, kolesterolhalt, självskattad hälsa, motion och alkoholvanor.