Uppdateringar i branschavtal inom vård, behandling och omsorg

Från och med 1 januari 2017 gäller vissa ändringar i branschavtal E och F. Du kan läsa mer i de uppdaterade versionerna av dessa avtal, som nu finns tillgängliga på hemsidan.

Nu finns det ett nytryck av kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Fysioterapeuterna med flera (där Akademikerförbundet SSR ingår), Vårdförbundet, respektive Vision. Avtalen gäller dig som är anställd hos en privat arbetsgivare ansluten till Föreningen Vårdföretagarna, inom Almega. 

Från 1 januari 2017 gäller vissa ändringar i Branschavtal E (Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet) och Branschavtal F (Äldreomsorg). De båda avtalen löper tillsvidare och kommer att stämmas av, av avtalsparterna gemensamt under hösten 2017.

Avtalen finns att läsa och ladda ner här på hemsidan. De kommer inte att tryckas i pappersform.

Vissa ändringar är av redaktionell art och avsedda att förtydliga skrivningar i avtalen. Det gäller till exempel tillämpningen av ledighet då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Ändringar har också gjorts gällande regler för visstids- och provanställning samt beredskapstjänstgöring. OB-ersättningen höjdes också från och med den 1 januari 2017. 

Avtalsparterna har inrättat arbetsgrupper med uppdrag att under året gå igenom branschens yrkeskoder för att därmed kunna förbättra och förtydliga lönestatistiken för respektive medlemsgrupp. Man ska också se över reglerna gällande timbaserad semesterberäkning samt införa bestämmelser om dagbaserad semesterberäkning.

Fysioterapeuterna med flera, har också yrkat på en förändring av partsställningningen på avtalen för att istället gå under benämningen Akademikerförbunden.

Avtal och förhandlingsprotokoll finns att läsa digitalt på vår hemsida.