Uppgörelse om flexpension inom räckhåll

Ett steg mot införande av flexpension inom tjänstesektorn har tagits idag med en principöverenskommelse som skrivits under av Sveriges Ingenjörer, Unionen och Almega.

– Vi välkomnar principöverenskommelsen. Den innebär att det finns en god grund för att även de återstående frågorna kan komma att lösas, säger Maria Johansson, biträdande förhandlingschef med ansvar för privat sektor.

Flexpension innebär ökade avsättningar till tjänstepensionen, som kan användas antingen för att få högre pension eller för en nedtrappning av arbetstiden de sista åren före pensionen.

Akademikerförbundet SSR varslade i april i år om sympatistrejk till stöd för den då varslade konflikten mellan Almega och Sveriges Ingenjörer och Unionen om flexpensionen. Varslen drogs senare tillbaka som en följd av ett avgörande i Arbetsdomstolen.

– Vi ser flexpensionen som en viktig förbättring av villkoren på arbetsmarknaden. Tjänstepensionen behöver förstärkas i takt med att vi lever längre och då behöver det också finnas möjligheter att gå ner i arbetstid mot slutet av arbetslivet, säger Maria Johansson.

Fredagens principöverenskommelse innebär att parterna visar sin vilja att lösa flexpensionsfrågan. Fortfarande ska dock ett antal sakfrågor lösas i fyra olika arbetsgrupper. Dessa grupper ska vara klara till den 15 december 2016. Först därefter ska parterna ta ställning till helheten.

”Avsikten är att hela paketet ska kunna antas på samtliga avtalsområden genom bindande kollektivavtal mellan förbund inom Almega och Unionen samt Sveriges Ingenjörer och andra akademikerförbund före avtalsförhandlingarna 2017”, skriver parterna i ett gemensamt pressmeddelande.

– På sikt vill vi se möjligheter till flexpension för alla våra medlemmar. Nu ser vi i första hand fram mot en färdig uppgörelse för tjänstesektorn. En sådan skulle visa styrkan den svenska modellen, det vill säga att vi löser denna typ av frågor genom kollektivavtal istället för via lagstiftning, säger Maria Johansson.