Uppsagda kollektivavtal inom avtalsområdet KFO - PTK

Arbetsgivareföreningen KFO har sagt upp pensionsavtalet KTP, avtalet om tjänstegrupplivförsäkring TGL och omställningsavtalet TRR på avtalsområdet KFO – PTK, för upphörande den 31 december 2017. Det pågår nu förhandlingar mellan KFO och PTK.

Arbetsgivareföreningen KFO har sagt upp pensionsavtalet KTP, avtalet om tjänstegrupplivförsäkring TGL och omställningsavtalet TRR på avtalsområdet KFO – PTK, för upphörande den 31 december 2017. Det pågår nu förhandlingar mellan KFO och PTK.

Omkring 4 000 organisationer och företag är medlemmar i KFO.

Det finns sex pensionsavtal KTP varav KFO är part i fem av avtalen. De sex avtalen omfattar drygt 100 000 arbetstagare. KFO har även inlett förhandlingar med parterna på de andra avtalen men inte sagt upp de avtalen.

KFO har uttryckt att de vill ha en mer enhetlig och likriktad lösning för hela KFO-området.

Det är i dagläget inte klarlagt vad som händer den 1 januari 2018 men PTK har inriktningen att komma fram till en lösning före årsskiftet.

Akademikerförbunden anser att de nuvarande avtalen är utformade för medlemmarnas behov och att så måste vara fallet även med nya avtal.

Mer information finns på www.ptk.se