Uppsala backar om slopade behörighetskrav

Förslaget om att anställa icke behöriga som socialsekreterare i Uppsala kommun fick förbundet att slå larm. Nu backar socialnämnden i frågan.

Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet i Uppsala har haft svårt att fylla sina vakanser och hantera den allt tyngre arbetsbördan. Tidigare under hösten föreslog arbetsgivaren därför att man i vissa fall skulle kunna frångå kraven på socionomutbildning eller liknande behörighet. Men igår ändrade sig Uppsala kommuns socialnämnd i behörighetsfrågan. Detta efter protester från Akademikerförbundet SSR:s förtroendevalda och ett stort antal medlemmar.

– Det har varit väldigt mycket medlemsstöd. Några medlemmar samlade ihop en namnlista mot förslaget som de lämnade över till socialnämnden. Både styrelsen och medlemmarna har lyft frågan på olika sätt. Och nu fattade nämnden ett beslut om att inte bryta mot lagen, säger My Eriksson, specialisthandläggare och förtroendevald inom Akademikerförbundet SSR.

Sedan den 1 juli 2014 råder nämligen nya regler om behörighet för vissa arbetsuppgifter inom barn- och ungdomsvården. Det finns redan idag ett antal icke behöriga som anställdes på barn- och ungdomsenheten innan reglerna trädde i kraft och arbetsgivaren har fortfarande inte presenterat en plan för hur den frågan ska hanteras, säger My Eriksson.  

– Hur man ska lösa personalsituationen är en annan fråga. Vi kan bara inte säga ja till att arbetsgivaren begår ett lagbrott. Dessutom handlar det om vår profession.

Vakanserna väntar fortfarande på att fyllas. Men för att locka till sig kvalificerad personal måste arbetsgivaren satsa på lönehöjningar och bättre arbetsvillkor, säger My Eriksson.