Uppsalaprojekt ska göra arbetsmiljön bättre för socionomer

Ett nytt pilotprojekt ska hjälpa Uppsala kommun att behålla och rekrytera socionomer inom den sociala barn- och ungdomsvården. Kommunen får 1,5 miljoner kronor i regeringsbidrag för att bli en attraktivare arbetsplats för socionomer.

Att kunna rekrytera socionomer – och inte minst behålla kvalificerade anställda – är ett genomgående problem på landets allt hårdare ansatta socialtjänstkontor. Uppsala kommun har på initiativ från Akademikerförbundet SSR i Uppsala tagit fram ett utvecklingsprojekt som ska vända den negativa rekryteringstrenden och göra kommunen till en attraktivare arbetsgivare med bättre arbetsmiljö, ledarskap och delaktighet i utvecklingsarbete.

–  Det är mycket välkommet att regeringen beslutat att gå in med utvecklingsmedel för projektet! Det måste sägas vara unikt att fack och arbetsgivare arbetar ihop i den här formen. Det är ett projekt med en bred ansats och det ligger ett nationellt intresse i att följa utvecklingsarbetet och de erfarenheter som görs där, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR.

Projektet kommer att ta avstamp i tidigare utvecklingsarbeten inom länets samtliga kommuner. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér beskriver projektet som en nationell angelägenhet. I ett pressmeddelande förklarar hon att erfarenheterna från Uppsala kommer att fångas upp av regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grevfe. Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2018.