Uppvärdera den akademiska kompetensen

Det går bra för Sverige – riktigt bra faktiskt. Den största utmaningen är att arbetsgivare inte klarar av att rekrytera rätt kompetens till rätt tjänst.

Förra veckan anordnade SCB ett heldagsseminarium om dagens svenska arbetsmarknad och hur den kan komma att se ut i framtiden. Det kortfattade budskapet under dagen var att det går bra för Sverige, riktigt bra faktiskt. Vi har en högkonjunktur som är extremt starkt, fler människor blir anställda och vi producerar mer. Det verkar inte heller finnas några större orosmoln på himlen, om man frågar de svenska arbetsgivarna. Den största utmaningen är att arbetsgivare inte klarar av att rekrytera rätt kompetens till olika tjänster. 

För att komma till rätta med det här problemet föreslog en föredragshållare att "arbetsgivare måste våga sänka sina krav och anställa folk som inte har rätt kompetens". Uttalandet flög ut igenom rummet, folk nickade förstående och sen var det inget mer med det utan seminariet fortsatte. En högkonjunktur innebär som sagt inte bara guld och gröna skogar utan medför även den sina utmaningar, i dagsläget är kompetensförsörjningen av kvalificerade tjänstemän inom de olika sektorerna en stor utmaning.

Värdera akademisk kompetens

Bristen på kvalificerad kompetens innebär inte bara utmaningar för arbetsgivare utan även för oss arbetstagare. Samtidigt som jag hörde orden "sänka sina krav" och "rätt kompetens" kom jag ihåg ett samtal som jag haft med en medlem för bara en månad sedan. Medlemmen berättade om hur den arbetsgivare hen är anställd av har svårt att anställa personer med rätt kompetens till sitt ekonomikontor. För att kunna möta behoven hade arbetsgivaren slopat kraven på en akademisk utbildning. Arbetsgivaren kunde nyanställa personal utan akademisk utbildning men till samma lönebild som kollegorna med en akademisk examen, vilket skapade stor irritation i arbetsgruppen.

Akademikerförbundet SSR:s vision är tydlig: Ett arbetsliv som värderar akademisk kompetens. Det innebär, bland annat, att om du har en akademisk utbildning ska du ha en högre lön än en person som saknar det. Att ha en akademisk utbildning innebär att du besitter en hög kunskapsgrad, att du klarar av avancerade arbetsuppgifter och att du kan analysera problem ur olika perspektiv och ge lösningar därefter.

Stå upp för din egen kompetens

För Akademikerförbundet SSR är det viktigt att tydliggöra vad det innebär att ha en akademisk utbildning. Det är också därför viktigt att vi tillsammans lyfter den här frågan, att vi gör det både som fackliga representanter och som medlemmar. Arbetsgivare måste förstå vilken fantastisk kompetens och kunskap de får när de anställer en person med en akademisk utbildning och att det inte går att jämställa med andra tjänstemän. De behöver också inse att lönesättningen behöver återspegla utbildningen, annars riskerar akademiker att söka sig vidare till andra arbetsgivare.

Att behöva ta diskussionen om att varför just du ska ha en högre lön tack vare din akademiska utbildning kan vara obekväm, men det är viktigt att vi tar den. Det är genom gemensamma ansträngningar vi kan skapa en förståelse hos arbetsgivare gällande hur bra det är att anställa personer med en akademisk utbildning. För om vi inte själva värderar vår egna utbildning och kompetens högt, hur ska då en arbetsgivare göra det? I slutändan handlar det om stolthet och respekt för den egna professionen och utbildningen.