Urholkat etableringsstöd trots regeringens budgetsatsning

Mer pengar till traumabehandling för nyanlända och inrättandet av ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn är välkomna besked. Men det krävs större satsningar än de som regeringen nu föreslår för en hög kvalitet på etableringsinsatserna.

I regeringens budgetproposition föreslås 530 miljoner kronor extra till Arbetsförmedlingen för etableringsinsatser för nyanlända nästa år. Tillskottet är välkommet och nödvändigt, men det kommer inte att räcka eftersom antalet nyanlända i etableringsuppdraget ökar betydligt fortare än tillskottet. Trots det ökade anslaget stannar tilldelningen per deltagare och år på runt 23 000 kronor. Arbetsförmedlingen har själv bedömt att 31 000 kronor per deltagare är ett minimum för ett professionellt stöd. För bara fem år sedan var tilldelningen 56 000 kronor per deltagare.

– Om regeringen tar etableringen av nyanlända på allvar måste det få kosta de första åren. Bara snabbspår för akademiker kostar 100 000 till 150 000 kronor per år, men det är välinvesterade pengar. Samhället sparar runt en halv miljon kronor per år för varje utlandsutbildad akademiker som går från arbetslöshet till sysselsättning, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Välkommen traumabehandling

Förbundet välkomnar att regeringen nu tillför medel för traumabehandling för nyanlända. Det är en fråga som Akademikerförbundet SSR har lyft upprepade gånger.

– Redan förra året varnade vi för bristen på traumabehandling. Tre av fyra av våra medlemmar som jobbar inom hälso- och sjukvården med nyanlända uppgav då att tillgången till traumabehandling var ett stort eller mycket stort problem, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR välkomnar regeringens satsningar på de som har det allra tuffast. Höjt underhållstöd för äldre barn och ökade möjligheter till bostadsbidrag för barnfamiljer minskar utsattheten för de familjer som har de minsta marginalerna.

– Barnfattigdom är ovärdigt ett generellt välfärdssamhälle. Därför välkomnar vi förslagen regeringen lägger om att höja underhållsstödet samt inkomstgränsen för bostadsbidrag för barnfamiljer. Även förslaget att höja flerbarnstillägget med 126 kronor per månad leder till att de med minst marginaler kan få näsan över vattenytan, säger Heike Erkers.

Ytterligare resurser behövs

Det årliga tillskottet på tio miljarder kronor till kommunerna är självfallet välkommet, men kommer knappast kunna gå till offensiva satsningar, eftersom kommunerna samtidigt får lägre skatteintäkter än beräknat nästa år. Dessutom blir förra årets stora grupp asylsökande kommunernas ansvar när de har fått uppehållstillstånd, vilket ökar trycket på bland annat socialtjänsten. Regeringen sänker också ersättningarna kraftigt för ensamkommande barn så att kommunerna inte får täckning för sina kostnader.

– Vi är oroliga att socialtjänsten inte kommer att få de resurstillskott som behövs och att våra medlemmar kommer att tvingas tumma på de ensamkommande barnens behov för att hålla nere kostnaderna. Vill regeringen få till verkliga satsningar ute i kommunerna behövs ytterligare resurstillskott, säger Heike Erkers.