”Utan internet hade jag aldrig sålt sex”

För ungdomar som mår dåligt finns risken att internet blir en plattform för att komma i kontakt med sexköpare. Ofta vet ingen i flickans närhet om att hon blivit uppsökt av en vuxen eller att hon har sålt sex, visar en ny forskningsstudie från Linköpings universitet.

Linda Jonsson är socionom och har doktorerat i barn- och ungdomspsykiatri om svenska ungdomars sexvanor på internet. Bland annat har hon studerat hon hur kontakt mellan ungdomar och sexköpare etableras.

I en av delstudierna har hon intervjuat 15 unga kvinnor mellan 15 och 25 år som sålt sex före 18 års ålder. Det är i denna studie hon träffar 17-åriga Natalie (fingerat namn), vars citat fått ge namn åt rapporten ”Utan internet hade jag aldrig sålt sex”.

Natalies och de andra ungdomarnas berättelser visar att den första kontakten ofta sker via webbsidor som inte har med sex att göra, som till exempel Bilddagboken, Kik, Facebook eller via onlinespel. Flickorna var då inte på internet i första hand för att sälja sex.

– De blev kontaktade av vuxna som gav dem komplimanger eller på annat sätt etablerade en kontakt. Det var en transportsträcka för att introducera dem för sex som kan liknas vid en groomingprocess, säger Linda Jonsson.

Flickorna blir uppsökta

Ibland lade de upp bilder på sig själva som de fick komplimanger för. Ofta gick flickorna vidare mot dejting- eller sexsajter. För 14 av de 15 unga i Linda Jonssons delstudie gick kontakten med de vuxna vidare till att de sålde sex för pengar, alkohol eller annan ersättning, mer än en gång.

Studien visar att dessa barn och unga kvinnor sällan annonserar ut sina sexuella tjänster. Det kan bero på att de är rädda för att bli upptäckta, exempelvis av familj och vänner. En annan orsak kan vara att de faktiskt inte behöver annonsera för att sälja sina tjänster eftersom de blir uppsökta ändå.

Viktig kunskap för dem som jobbar med ungdomar

I studien finns flera vittnesmål från flickor om mycket tidiga kontakter med män. Under perioder när de mådde sämre, var de mer aktiva på sajter som fokuserade på självdestruktivitet, exempelvis anorexia, självskadande beteende, och sex.

– Detta är viktig kunskap för dem som arbetar professionellt med unga. Inte minst är det viktig kunskap för exempelvis polisen som arbetar uppsökande. Även andra yrkesgrupper måste fråga unga vad de gör online, både generellt och vad gäller sexuellt beteende. Vi måste öppna upp för barn att berätta om det här, säger Linda Jonsson.

En del av en avhandling

"Without the internet I would never had sold sex”: Young women selling sex online har publicerats i Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, Cyberpsychology. Medförfattare var Carl Göran Svedin och Margareta Hydén. Studien ingår också i Linda Jonssons avhandling Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth. Characteristics, Associations and Consequences.