Utbildning – en förlustaffär för många

Utbildning lönar sig fortfarande alldeles för dåligt, eller inte alls, för många akademikergrupper. Det visar Sacos nya siffror över akademikerlöner. Den dåliga löneutvecklingen gäller inte minst för socionomer.

Saco släppte i dag nya siffror över akademikernas livslöner. Enligt de nya uppgifterna tjänar en socionom i genomsnitt två procent mindre under sitt yrkesliv än vad de som bara har en samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning gör. Det blir i runda slängar 200 000 kronor mindre. För en person med social omsorgsutbildning är skillnaden ännu större – cirka fem procent eller 800 000 kronor räknat på en hel livstid. 

– Det är helt orimligt och visar att socialsekreterare och andra akademiker som jobbar inom socialt arbete behöver få rejäla reallöneökningar framöver för att akademisk utbildning ska löna sig även för dem, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR.

Det finns andra samhällsvetargrupper där utbildning redan i dag lönar sig. Det gäller framför allt för ekonomer, som ligger högst bland samhällsvetarna och som över sitt yrkesliv tjänar hela sju miljoner kronor mer än de som enbart har en samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning. För personal- och beteendevetarna är avkastningen betydligt sämre, 1,6 miljoner kronor mer än dem med enbart gymnasieutbildning sett över ett helt yrkesliv.

Du kan själv jämföra siffrorna på Sacos hemsida