Utmaningen: Erbjuda en ny chans

En av vårens heta frågor handlar om hur man bäst motverkar arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Ett sätt kan vara att gå med i en arbetsgivarring.

De flesta av oss har nog tillfällen då det inte känns särskilt roligt att gå till jobbet. Men för ungefär var femte person med fast anställning är känslan av att varken befinna sig inom rätt yrke eller på rätt arbetsplats både påtaglig och ihållande. Ändå stannar många kvar.

Fenomenet kallas inlåsning och är starkt förknippat med hälsobesvär. Den som känner sig inlåst i ett yrke eller på en arbetsplats upplever mer olust, håglöshet, trötthet och magbesvär, både jämfört med fast anställda och visstidsanställda. För en del leder missnöjet till långtidssjukskrivning eller frekventa korttidssjukskrivningar.

En organisationsform som kan motverka inlåsning är arbetsgivarringen. Det är ett nätverk av arbetsgivare som samverkar för att skapa möjligheter till gynnsam rörlighet och förebygga ohälsa. Tanken är att ringens medlemmar ska ställa sig positiva till att ta emot medarbetare från andra medlemsorganisationer för praktik eller studiebesök. Själva arbetsgivarringen fungerar som navet som förmedlar kontakterna. Forskning har visat att arbetssättet är effektivt för att få sjukskrivna, och andra som inte kan jobba kvar på sin arbetsplats, snabbare ut i ny sysselsättning.  

Den största arbetsgivarringen, Starck & Partner, finns i Stockholm. Ringen har drygt 50 medlemmar med tillsammans runt
140 000 anställda inom offentlig och privat sektor. Hit till kontoret på Kungsholmen kommer personer som är sjukskrivna, uppsagda eller av annan anledning på väg mot ett nytt jobb för att träffa Starck & Partners personalvetare och yrkes- och studievägledare som ett första steg. De kan bland annat hjälpa till med praktikplatser hos andra arbetsgivare som är medlemmar i ringen, vilket underlättar för den som vill prova hur det är att jobba med något annat än man gjort tidigare.

– Många är osäkra på sin kompetens och har ett svagt eget nätverk. Om du dessutom har jobbat i 20 år med samma sak men känner att du inte kan fortsätta är det lätt att känna sig vilsen. Då är det en fantastisk möjlighet att få hjälp att se hur andra yrken och arbetsplatser fungerar, säger Jonas Carlberg som är vd på Starck & Partner.

Företaget erbjuder också psykologstöd.

– Det är inte alla som behöver det, men några känner sig stukade och behöver hjälp att få näsan över vattenlinjen innan man börjar med något slags framåtriktad rörelse.  

Många som tar del av arbetsgivarringens tjänster kan av fysiska skäl inte stanna på sitt arbete, andra har stressrelaterade problem. En del befinner sig i rätt yrke men i fel organisationsstruktur. Arbetsgivaren har gjort allt som krävs vad gäller rehabilitering och arbetsanpassning – ändå gör arbetet personen sjuk. Enligt Jonas Carlberg borde vi prata mer om att det finns organisationer som fungerar bra för de flesta, men för några få inte alls.

– För en del är enda sättet att bli frisk att gå vidare någon annanstans. Det är svåra frågor, men jag tror att man som arbetsgivare har mycket att vinna på att vara öppen och generös med att uppmuntra sina medarbetare att göra aktiva val, även om det är personer som man egentligen skulle vilja arbetade kvar. På sikt kommer det att göra organisationen friskare om de som jobbar där faktiskt vill göra det.

Enligt Jonas Carlberg vill medlemmarna i arbetsgivarringen ta ett kollektivt socialt ansvar, men i slutändan handlar det också om employer branding – att vårda sitt varumärke. När en anställning avslutas av personliga skäl eller genom en överenskommelse kantas det ofta av negativa känslor. Men om en före detta medarbetare kan se att arbetsgivaren faktiskt anstränger sig för att hen ska hitta en ny sysselsättning är chansen större att hen lämnar organisationen som en god ambassadör.

En av medlemmarna i Starck & Partners arbetsgivarring är Botkyrka kommun, med drygt 6000 anställda. Enligt HR-utvecklaren Annika Kåreceus är den största fördelen med medlemskapet att det ger tillgång till ett brett nätverk med olika arbetsplatser, där medarbetare som behöver kan få praktikplats eller hitta ett nytt jobb.

Arbetsgivaren, som ju står för kostnaden, är den som beställer tjänsten av Starck & Partner. För att insatsen ska bli lyckad är det viktigt med en bra dialog mellan chefen och medarbetaren, och att båda ser möjligheten till en omstart, betonar Annika Kåreceus.

– Vi använder den här tjänsten när vi har satt in alla stödinsatser men ändå kommit till ett läge att vi kanske står inför en uppsägning. Då handlar det om att hitta en lösning som båda parter är nöjda med, säger hon.

De som har fått stödet har uppskattat det, berättar Annika Kåreceus. Några har bytt bransch helt medan andra jobbar inom samma yrkesområde men med andra saker.

– När man kommer hit är det oftast inte av en rolig anledning utan för att det är något som inte fungerar. Att komma vidare från en jobbig situation och se att man kan göra nytta och vara behövd någon annanstans, det är jättepositivt. Man har fått en ny chans.

TEXT: KARIN PERSSON

*Artikeln har publicerats i Chefstidningen nr 4, 2016. Som medlem i Akademikerförbundet SSR kan du läsa hela Chefstidningen på nätet. Logga in ovan och bläddra i PDF:en. 

Vändning

Gunnar Aronsson, professor i arbetspsykologi vid Stockholms universitet, har forskat kring inlåsning och har samarbetat med Starck & Partner i flera projekt. Bland annat följde han 19 långtidssjukskrivna personer från att de fick stöd från arbetsgivarringen och flera år framåt.

– Flera av dem gick från fullständig sjukskrivning på det gamla stället till att bli helt arbetsföra på ett nytt ställe efter en kortare utbildning, säger han.

Enligt honom kan ett medlemskap i en arbetsgivarring bidra till en bättre psykosocial arbetsmiljö eftersom det underlättar en hälsosam rörlighet.

– När det fungerar bra är det verkligen win-win. Arbetsgivarringen blir ett slags spindel i nätet som kan sammanföra människor från olika verksamheter som har nytta av varandra.