Utredning om välfärdsvinster

En utlovad utredning om vinster i välfärden tillsattes i dag av regeringen. Malmös förre kommunalråd Ilmar Reepalu får uppdraget att leda utredningen, rapporterar SVT.

Enligt civilminister Ardalan Shekarabi är det främsta syftet med utredningen att se till att resurserna inte missbrukas och att skattepengar inte blir vinst i privata företag. Utredningen omfattar offentligt bland annat HVB-hem och andra verksamheter inom Socialtjänsten, men också tillfälliga asylboenden, skriver SVT. Enligt Shekarabi kommer utredningen dock att ge möjligheter att använda olika lösningar i olika sektorer.

Tanken är, enligt civilministern, inte att stoppa privata aktörer utan att se till att inte oseriösa aktörer tummar på kvalitén för att kunna ta ut vinst.

Ett förslag ska läggas fram i slutet av 2016.