Hur stöttar inkluderande kompetensförsörjning hållbara organisationer?

Personer i kostym sätter upp post-it-lappar på tavla
UUA

Varmt välkommen på utvecklingslabb med Partsrådets program Hållbart arbetsliv  och Lärandeforum UUA (Universell Utformning av Arbetsplatser).

Vi bjuder in dig som är expert i arbetsmiljöfrågor och utvecklingsfrågor till utvecklingslabb för att fortsatt konkretisera hur inkluderande kompetensförsörjning stöttar utvecklingen av hållbara organisationer.

Lärandeforum UUA ställer frågan hur gör vi för att ändra vårt synsätt och organisera  verksamheten rätt från början. Hållbart arbetslivs målsättning är att bidra till en bättre arbetsdag, varje dag i staten. Utvecklingslabbet ger dig som expert möjlighet att få inspiration från andra och reflektera kring den egna arbetsplatsens möjligheter.

Vid detta tillfälle utgår vi från utställning “Ursäkta röran” som nu är på turné hos statliga myndigheter. En utställning som fokuserar på arbetsmiljöfrågor och omställning utifrån verksamhetens och individens perspektiv och att koppla det samman med hur den fysiska- och sociala miljön i samverkan med organisation och ledning samt  rekrytering och bemanning kan ge oss redskap att utforma  arbetsplatsen universellt.  Att hitta skärningspunkten mellan organisationsutveckling, affärsnytta och ett rättighetsperspektiv.

En möjlighet att utforska hur vi kan få tillgång till och behålla kompetens  utifrån en värdegrund som i överensstämmelse med det miljöarbete som pågår ge samma förutsättningar att ha en helhetssyn på arbetet med humankapitalet.

Var: Norra Latin (rum 356), Drottninggatan 71b, Stockholm.
När: 20 november 08.30 frukost, start kl 09.00 slut kl 11.00
Anmälan: Via epost till hallbartarbetsliv@partsradet.se

Läs mer om Partsrådets program Hållbart arbetsliv här: www.hallbartarbetsliv.nu
Läs mer om Lärandeforum UUA här: https://akademssr.se/UUA