Utvecklingslabb om Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA) med Social Venture Network

Foto på personer som sittar på uppsatta post-it-lappar. Foto: Pixabay
UUA

SVN Social Venture Network och projektet Lärandeforum UUA bjuder in till en utvecklingslabb för att utveckla en hållbar arbetsplats med hjälp av UUA – Universell Utformning av Arbetsplatser. 

Universell Utformning av Arbetsplatser, UUA, innebär att utveckla arbetsmiljö, arbetssätt och kompetensförsörjning så att arbetsplatsen blir attraktiv och ger bättre resultat. Varken enskilda arbetsplatser eller samhället i stort kan fortsätta gå miste om kompetensen hos personer med olika förutsättningar.

Framtidens arbetsplats behöver ha förutsättningar att ge vinst utifrån tre olika perspektiv: organisation/affärs- och verksamhetsnytta – att undanröja kompetensbrist är en direkt affärsstrategisk angelägenhet; samhälleligt/samhällsnytta och minskade samhällskostnader; och för det tredje ett individperspektiv – för individen handlar det både om möjlighet att ha ett arbete och en försörjning och att komma in i samhället. De här tre perspektiven brukar vi i UUA kalla den gyllene triangeln.

Hur går det till? I denna utvecklingslabb får du en introduktion till UUA och en möjlighet att träffa andra som också vill se nya möjligheter. Tillsammans utforskar vi vad UUA kan innebära på våra egna arbetsplatser. Hur blir olikheter en tillgång och tillväxtmöjlighet? Labben är interaktiv med hög grad av delaktighet. De egna erfarenheterna som deltagarna har med sig är centrala.

Medverkande

  • Patrik Andersson och Greta Högberg, SVN Social Venture Network
  • Gunnar Villevinge och Marianne Öberg- Håkansson, Lärandeforum UUA
  • Cecilia Söderström, HR-chef på Vasakronan. Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. Cecilia kommer att berätta om Vasakronans arbete med universell utformning och betydelsen av en helhetssyn på lokalens utformning som strategiskt verktyg för utveckling.

Frukost finns från 7.30.

Anmäl dig här!

Projektet Lärandeforum UUA drivs av Akademikerförbundet SSR i samarbete med nio andra organisationer och företag.