V-kritik mot den parlamentariska socialförsäkringsutredningen

Efter nära fem års arbete och ett antal förseningar presenteras i dag den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU). Vänsterpartiet reserverar sig mot flera av förslagen, skriver två av partiets talespersoner på DN Debatt.

Sedan 2010 har utredningen tittat närmare på välfärdsförsäkringarna som ska skydda arbetslösa och sjuka människor. Men kommittén presenterar ”få konkreta förslag till förbättringar”, anser Vänsterpartiets Wiwi-Anne Johansson, talesperson i socialförsäkringsfrågor, och Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Partiet säger sig vara besviket på utredningen, som man anser inte presenterar tillräckliga förslag på hur välfärdsförsäkringarna kan rustas upp. Vänsterpartiet väljer därför att reservera sig mot flertalet av förslagen.

Enligt skribenterna har kommittén gjort bedömningen att det saknas ekonomiska resurser för att förbättra sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringen ”för överblickbar tid”. De säger också att kommittén inte presenterat några konkret förslag vare sig om ett avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen eller om hur fler kan få tillträde till arbetslöshetsförsäkringen. 

Läs hela debattinlägget på DN Debatt