Vad är Svensk Chefsförening?

Vi får många nyfikna frågor, inte minst från andra fackförbund, om vad Svensk Chefsförening är och hur vi fungerar. Nu i veckan har vi fått en ny styrelse – så då passar vi på att skryta lite om den och om vår chefsverksamhet.

Svensk Chefsförening bildades 1987 för att se till att chefsmedlemmar inom Akademikerförbundet SSR får rätt stöd och egna verksamheter med andra chefskollegor. För många år sedan gjorde vi stora kommundagar med hundratals chefer och föreläsningar om ledarskap. Föreningen har alltid haft en viktig och fri ställning inom Akademikerförbundet SSR. Vi har värnat om chefen som anställd, om chefers förutsättningar och villkor genom stöd, rådgivning och påverkan.

Idag är vi 8500 chefer inom Svensk Chefsförening. Vi gör över 100 chefsaktiviteter runt om i landet varje år med chefsfredagar, utbildningar, frukostmöten, chefsförhandlarmöten och mentorskapsprogram. För många medlemmar är det fackliga medlemskapet inte så aktivt, man behöver det inte i vardagen så länge allt är frid och fröjd. Men när det händer saker, när man behöver råd och stöd, är erfarenheten och kompetensen hos våra särskilda chefsförhandlare väldigt värdefullt.

Det finns mycket i chefernas vardag som behöver bli bättre. Vår chefsundersökning visar att chefer har för många medarbetare och jobbar för långa veckor. Chefers förutsättningar är viktiga både när det gäller uppdraget och den egna tryggheten. Vi är engagerade och aktiva i diskussionen om hur ett nytt mera tillitsbaserat ledarskap ska se ut och vad som krävs för det. Vi tar fram en ny chefs- och ledarskapsetik. Och vi driver chefsfackliga frågor om chefernas ansvar och lön, att chefer bör ha avtal med tillsvidareanställning och inte dagens allt vanligare förordnande och odefinierad grundtjänst.

Här är den nya styrelsen!

Ordförande heter Ulf Thörnevik och är VD på den idéburna äldreomsorgsstiftelsen Blomsterfonden. Han har lång erfarenhet som chef inom kommun och landsting.

Vice ordförande heter Birgitta Viklund och hon är idag VD och ledarskaps- och organisationskonsult. Birgitta har varit chef inom kommun och landsting i över 20 år.

Ledamöter är de här personerna.

Martin Runefelt är Strategichef inom HR och arbetar på Försäkringskassan. Han har långt förflutet inom privat och offentlig sektor som chef och inom HR.

Magnus Schedin är socialchef i Falköpings kommun.

Rolf Solli är professor på Högskolan i Borås och välkänd inom forskning på ledarskap, chefsfrågor och förvaltning.

Louise Burke är ny ledamot och till vardags Head of cabin crew på SAS.

Inga-Lill Hultin är också ny ledamot, men en erfaren chef och arbetar idag som administrativ chef på Trafikkontoret i Stockholm.

Både Inga-Lill och Louise är dessutom mentorer i vårt mentorprogram.

Ny i styrelsen är också Gunilla Hägglund som är HR-chef på Norrlandsoperan. Gunilla har ett långt förflutet som chef och även en facklig karriär bl a som ombudsman på ett par olika sacoförbund.

Och Akademikerförbundet SSR:s förbundsdirektör Lars Holmblad är också ledamot i styrelsen.

Det här kunniga gänget lägger grunden för våra strategier och arbetet med att utveckla Svensk Chefsförening och vårt stöd till chefsmedlemmarna.

På kansliet finns chefsförhandlarna Rolf Löfberg, Toivo Mitt, Helena Niklasson, Lars-Erik Ekbäck Eriksson, Anders Callermo och Claes Larsson. Alla med egen chefserfarenhet. Och för medlemsverksamheter, mässor, undersökningar och påverkan finns biträdande enhetschefen Arvid Vikman och chefsstrategen Hanna Broberg. Vi är alla till för att förbättra förutsättningarna och ge stöd till våra chefsmedlemmar – det är Svensk Chefsförening.