Vad förebygger och minskar kriminalitet?

Camila Salazar Atías, kriminolog och gängexpert på Fryshuset.

Trygghet och kriminalitet är en viktig fråga för många. Men är fler poliser och längre straff verkligen rätt väg att gå? Socialtjänstpodden träffar Camila Salazar Atías, kriminolog och gängexpert på Fryshuset.

Camila Salazar Atías, kriminolog och gängexpert på Fryshuset, beskriver att risken att bli påkommen för ett brott och bli straffad för det påverkar om en brottslig handling utförs eller inte. Fler poliser har effekt om poliserna befinner sig på platser där många brott begås och att de brott som begås utreds så att det går att väcka åtal. Det behövs en större kapacitet hos polisen för att utreda grova brott. Men fler poliser i sig leder inte till lägre brottslighet. Längre straff gör inte att människor avskräcks ifrån att begå brott men det håller den dömde borta från möjligheten att begå brott längre tid. Så fler poliser på rätt platser är ett relevant krav.

Så vad behövs då för att färre unga människor ska börja begå brott och involveras i den organiserade brottsligheten? Den absolut största skyddsfaktorn är att barn går ut grundskolan, berättar Camila. Hur barn har det hemma, föräldrars mående, hur tryggt är ett bostadsområde är andra viktiga faktorer. Så ska man satsa där det har störst effekt så ska resurserna läggas på barn som riskerar att inte klara grundskolan.

Camila betonar att det samhället måste göra för att hindra rekryteringen till organiserad brottslighet är att ge alla människor ett socialt sammanhang, en tillhörighet. Vi behöver skapa positiva gäng – sammanhang som ger unga tillhörighet för att kunna konkurrera med de kriminella gängen.

Hjälper dem som vill lämna kriminalitet 

Fryshuset arbetar både med förebyggande insatser mot kriminalitet och med verksamheter för personer som vill lämna organiserad brottslighet. Att lämna organiserad brottslighet är så tufft att det förutom mycket motivation också kräver förändring av det mesta i livet. Inledningsvis kräver det ofta mycket stöd och därför kan Fryshuset erbjuda aktiviteter och stöd dygnet runt. Camila beskriver att det spelar roll att Fryshuset är en organisation och inte en myndighet eftersom många kriminella har ett lågt förtroende för myndigheter.

När det gäller socialtjänstens arbete tycker Camila att det är bra att många kommuner satsar på sociala insatsgrupper. De har dock svårt att fånga upp unga. Det hon hör från de unga hon möter är att det är när socialsekreterare har tid att lyssna utan att döma och lätta att få tag på som en bärkraftig relation kan byggas upp. Att kunna möta unga utanför kontor och kontorstid tror Camila skulle vara värdefullt.