"Vad hände sen?"

Ofta får jag frågor om vad som hände sen. Vad hände med de pengar vi skickat till katastrofhjälp, eller till stöd för facklig verksamhet, eller vad hände med den där namninsamlingen. I veckan berättar jag om några av alla våra solidaritetsprojet.

Arbetsdagen lider mot sitt slut, några sista små saker ska avslutas innan hemfärd. Kastar ett öga på mailen och ett mail från EPSUs generalsekreterare fångar min uppmärksamhet.

Som ni säkert minns så eskalerade oroligheterna i Ukraina vintern 2014. Protesterna och demonstrationerna var massiva och många människor dog av sina skador. Våra fackliga kollegor i Kiev fick den 19 februari sitt kontor totalt utbränt och skadorna var omfattande. De fackliga organisationerna lade stor vikt vid att förhindra konfrontationer mellan sina medlemmar på politisk grund och vad man kallade oansvarig inblandning av politiker från ”Öst” och ”Väst”. Trots de mycket svåra förhållandena som bl a innebar att en domstol beslutat att de inte fick vara i sitt Fackföreningshus så fortsatte fackföreningen och deras medlemmar med sitt viktiga arbete. Förbundet stödde FPU, The Council of the Federation of Trade Unions of Ukraine, under denna period och EPSU och PSI startade en insamling till och vi skickade ett ekonomiskt bidrag på 10 000 SEK för att hjälpa till med uppbyggnaden.

Mailet från EPSUs generalsekreterare flyttar mig tillbaka och jag minns de hemska rapporterna och den oro vi alla kände över utvecklingen i Ukraina. Tyvärr gör inte rapporten i mailet mig lugnare. Han har just kommit tillbaka från ett besök i Kiev hos de Ukrainska fackföreningarna och berättar om hur sorgligt det var att vandra genom Fackföreningarnas Hus.

Fackföreningarna har tillsammans skapat en fond av alla de insamlade medlen. De har gjort omfattande reparations och förstärkningsarbeten. De har röjt undan all bråte, rensat väggarna på interiört och på utsidan, de har reparerat de värsta skadorna på huset så att det inte förfaller ytterligare. Och stort arbete har utförts för att kontrollera alla stödjande och bärande funktioner liksom grundläggningar för att säkerställa att fastigheten inte rasar.

Men slutsatsen i rapporten är att de insamlade medlen inte är tillräckliga. De behöver mer pengar för att kunna återställa byggnaden och för att göra den till en fungerande arbetsplats för fackligt förtroendevalda igen. De måste hitta fler och nya finansiärer för att kunna fortsätta renovera byggnaden, bygga nya kontor, skaffa nya möbler och annan kontorsutrustning.

Vi behöver helt enkelt göra en ny insamling!

 

EPSU, European Public Services Unions

PSI, Public Services International