Vad händer inför avtalsrörelsen i privat sektor

Nästa år är det dags för nytt avtal inom industrin i privat sektor. Det är viktigt för hela arbetsmarknaden eftersom industrins avtal sätter det så kallade ”märket” som andra avtalsområden har att förhålla sig till.

Industrins avtalsparter är de som förhandlar först i avtalsrörelsen. De sätter det så kallade ”märket”, avseende löneökningsutrymmet och allmänna anställningsvillkor, för den övriga arbetsmarknaden. Därefter avtalsförhandlar tjänstesektorns arbetstagar- och arbetsgivarparter. 

Under september 2015 har Sveriges Ingenjörer en avtalskonferens med Sacoförbunden. Därefter fastställer Facken inom Industrin (Sveriges Ingenjörer, Ledarna, Unionen, IF Metall, Livsmedelsarbetareförbundet och Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch (GS)) inriktningar och krav i 2016 års avtalsrörelse. Avtalsyrkandena växlas sedan mellan Facken inom Industrin och de största av industrins arbetsgivarorganisationer senast den 31 december 2015.

Efter det börjar avtalsförhandlingarna med sikte på att avslutas senast den 31 mars 2016. Det ”märke” som så småningom blir resultatet av förhandlingarna bildar en avtalsnorm för den övriga arbetsmarknadens löne- och allmänna villkorsavtal.

Akademikerförbundet SSRs medlemmar finns både inom industrin och tjänstesektorn. Vi har cirka 10 000 medlemmar inom privat sektor. På industrins områden representeras våra medlemmar ofta av Sveriges Ingenjörer genom Akademikerföreningarna. Inom tjänstesektorn är det ofta Akademikerföreningen som är den lokala arbetstagarparten. På många företag och organisationer saknas det lokala fackliga förtroendemän. Akademikerförbundet SSR har inom tjänstesektorn en stor andel av våra medlemmar inom handel och tjänster, bemanning, den privata vårdsektorn och civilsamhället. Akademikerförbundet SSR är avtalsansvarigt, det vill säga är kontaktförbund och har huvudansvar och sköter avtalsförhandlingarna, på avtal inom Almega, Svenska Kyrkan, Arbetsgivaralliansen, KFO, KFS, IDEA och Fastigo.