Vad händer på förhandlingsfronten i statlig sektor?

I statlig sektor har vi ett tillsvidareavtal med det spännande namnet RALS-T. Avtalet innebär bland annat att Saco-S lokalförening på varje myndighet förhandlar med myndighetsledningen hur löneprocessen ska fungera inom den myndigheten. Det görs löpande undersökningar av hur processen fungerar. De visar tydligt att en väl fungerande lönebildning måste knyta an till arbetsgivarens planering och uppföljning av mål, resultat och ekonomi.

Våra cirka 9 000 statligt anställda medlemmar omfattas av löneavtalet RALS-T. RALS-T är ett processlöneavtal som löper tillsvidare. Det innebär, bland annat, att löneöversynsprocessen på myndigheterna ska få ökad betydelse. Saco-S lokalförening på varje myndighet förhandlar med myndighetsledningen hur löneprocessen ska fungera inom myndigheten.

För att stödja den lokala lönebildningen så har Saco-S och Arbetsgivarverket undersökt hur processen fortgår och utvecklas. Undersökningarna har genomfört 2012 och 2014 genom enkäter och djupintervjuer med lokala parter. Undersökningen tydliggör hur en väl fungerande lönebildning bör knyta an till arbetsgivarens planering och uppföljning av mål, resultat och ekonomi.

Avtalet RALS-T, alla bilagor och kommentarer hittar du här. 

Förhandlingar pågår om nytt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal

Under 2015 fortsätter också de intensiva förhandlingarna om ett nytt avgiftsbestämt tjänstepensionsavtal för statlig sektor. Läs mer om de förhandlingarna på saco-s.se.