Vad jag lyssnar på när jag lyssnar på partiledartalen i Almedalen

Partiledartalen i Almedalen är viktigare än på länge. Men hur gör vi för tränga igenom retorikgrepp och floskler för att förstå deras budskap?

Just nu pågår en de viktigaste politiska träffar som vi har regelbundet i Sverige, politikerveckan i Almedalen. Vi är halvvägs igenom en vecka som har blivit lika hårt kritiserad som hyllad. Den slitna kritiken är såklart den riktad mot journalistiken som umgås med makthavare på rosémingel och sedan ska granska makten. Hyllande handlar allt som oftast om vår levande demokrati och öppenheten då vi så enkelt kan se alla riksdagspartiers partiledare tala offentligt under en och samma vecka.

Vi umgås över partigränserna och försöker nätverka och påverka utifrån våra olika roller och uppgifter. Många skiter helt blankt i det som gör veckan unik, alltså partiledartalen. Jag har gjort precis tvärt om och har under de åren jag har besökt veckan fokuserat otroligt mycket på talen. Det är även då som de når ut genom att de sänds live och går att se i efterhand. Så varför är de viktiga och vad ska vi leta efter?

Vad jag vill höra från partiledarna

För att kunna påverka trovärdigt pratar vi ibland om att den som vill påverka andra ska kunna besvara fyra frågor. Svårare än så är det inte – eller vi kan börja med grunden. Jag frågade Fredrik Söderquist från retorikämnet på Södertörns högskola vad som krävs av en partiledare för att övertyga i Almedalen. Han sa att de endast behöver besvara fyra frågor som han kallar för förändrarens fyra frågor.

  1. Beskriv rådande verklighet: Vad är?
  2. Beskriv den eftersträvansvärda verkligheten: Vad borde vara?
  3. Beskriv vägen från rådande verklighet till den önskvärda: Hur ska vi ta oss dit?
  4. Övertyga om att metoden fungerar: Varför fungerar den?

Så lyssna ordentligt. Hur beskriver partiledarna Sverige? Vilka exempel väljer de att lyfta upp? Vanligt är att de har rest i landet, träffat en person, och delar med sig av direkta citat från någon som har rätt erfarenhet. De delarna ska sätta tonen för vad som blir det samhällsproblem som just deras politik ska lösa. Köper vi verklighetsbeskrivningen så är vi mer benägna att hålla med om den politiska lösningen.

Det är också viktigt för partiledarna att vara med och sätta verklighetsbilden. Vad är det för verklighet som ska diskuteras och debatteras? Kampen om problemformuleringsprivilegiet eller så kallad framing med hyfsad modern ton. Där är teman helt beroende av vår politiska omvärld. Vad måste partiledaren ta upp och bemöta? Det kommer alltid att finnas tvingade faktorer som gör att partiledarna måste visa upp för väljarna att de fångar upp vad väljarna ser och känner. I år är det såklart migration och segregation. Men även Brexit som alla partiledare tvingas bemöta.

Trygghet och frihet

Hur beskrivs sedan det önskvärda Sverige? Det sammanfattas ofta genom ett värde. Det kan vara exempelvis trygghet eller frihet. Det kan även vara mer konkret som att alla ska ha ett jobb. Vi måste ha något att längta efter. Eller var det bättre förr?

Så hur når vi från där vi är till dit vi vill? Såklart genom de reformer som föreslås. Är det nya eller gamla förslag som ompaketeras? Alla partiledare presenterar någon form av reform under sin dag. Den är mer eller mindre konkret, men ett absolut krav under Almedalensveckan.

Den sista frågan är kontrollfunktionen. Hänger bitarna ihop? Känner du igen dig i det samhällsproblem som målas upp? Om inte, tror du att det är så och är det fel för dig? Är den framtid som politiken erbjuder den du vill se? Tror du att de reformer som föreslås kommer att lösa de samhällsproblem som beskrivs och skapa den uppmålade framtiden? Om bitarna stämmer så har partiledaren lyckats.

Olika perspektiv

För att lättare förstå talen och dess funktion kan vi därför se dem från olika perspektiv. Det första är den tvingande situationen. Vare sig partiledarna vill eller inte så måste partiet kommunicera något under sin egen dag. Det andra är publiken. Publiken för partiledare sägs vara de redan frälsta eller de trogna. Det är ett sätt att peppa sina egna trupper om vi ska använda en krigsmetafor. Men ett utmärkt tillfälle att nå ut med partiets politik i klassisk linjetalsform och undvika svåra frågor från journalister eller motdebattörer.

Varje talare kan använda sin egen trovärdighet för att stärka partiet de företräder. Talet kan även ses som en möjlighet att stärka talarens trovärdighet och därför partiets trovärdighet. Med en starkare intimisering av politiken och fokusering på partiledaren så blir därför uppgiften att stärka sin egen trovärdighet av stor vikt. Det kanske kan låta som en självklarhet men tittar vi på förtroendemätningar så spelar partiledarens förtroende en avgörande roll för politikens framgång. Så politiska förslag kan räknas som handlingar som kan stärka bilden av partiledaren. Men under talet är det språkhandlingarna som stärker bilden av partiledaren.

Tvingade problem som måste hanteras

Jobb, skola och vård är alla populära ämnen i Almedalen. Men om talen i år inte i huvudsak kommer att handla om migration så vet jag inte vad. Migration har beskrivits som vår tids största samhällsutmaning. Världen i brand och miljontals människor på flykt. Den humanitära katastrofen är total och fler och fler EU-länder har börjat stänga dörren för människor i nöd. 

De frågor som kommer att hanteras av partiledarna är såklart de som i mätningar har visat varit de viktigaste för väljarna. Ingen annan fråga har vållat större politiska utmaningar för regering och opposition än just migrationsfrågan. Allianspartierna har om inte helt så åtminstone delvis svängt om hur Sverige bäst ska kunna hantera situationen.

Därför menar jag att Almedalstalen kommer att vara viktigare än tidigare icke-valår. Alla partiledarna har ett gemensamt tvingande problem. Så min fråga till partiledarna: vad är det viktigaste samhällsproblemet? Vad är det för framtid ni vill se? Vad är vägen dit? Och varför ska jag tro på att det här är sant och troligt?