Vad motiverar oss på jobbet?

Hur får vi människor att göra saker på jobbet? Lön är en del, men vi behöver också känna oss motiverade. Veckans avsnitt av Chefspodden gästas av Johan Thesslin och AnnCharlotte Bretan - författarna bakom boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare. 

Att prata om lön och lönesättning är något som många upplever som laddat - både chefer och medarbetare. Unga ser lönen som en hygienfaktor, men det finns fler förutsättningar som är viktiga, och det gäller nog för alla - även om vi anpassar oss till de processer och det synsätt som finns i arbetslivet.

Chefer måste få mer inflytande

Lön är tråkigt, förutom den dag den kommer och om man får löneförhöjning. Lönesamtalet eller vad man ska begära vid anställning uppfattas som klurigt. Det behöver vara kopplat till vad vi gör på jobbet, vilken kompetens och erfarenhet vi har och vad vi bidrar med. En del chefer har inte ett riktigt mandat att sätta lön och man kan inte påverka den summa som krävs för att rekrytera och behålla rätt kompetens. Inflytandet över den stora investering som lönesumman är måste fler chefer vara delaktiga i och det behöver finnas en övergripande dialog tidigt så att cheferna är med och äger frågan. Annars gömmer man sig bakom en procentsats.

Vad motiverar lönen? 

Chefer behöver kunna motivera hur man sätter lön, och lönesamtalet kan inte vara ett av få samtal med chefen. En regelbunden feedback och dialog gör värderingen när lönen sätts mindre dramatisk. Det blir inte ett oväntat besked.

Chefer behöver kliva fram och ta ansvar, förbereda sig med kunskap genom dialog med HR och andra chefer. De behöver kännedom om lönestrukturen i verksamheten, och ett svar på frågan ”vad kan jag göra för att hamna högre i nästa lönesamtal?”. Svaret handlar inte bara om pengar. Det handlar om att förstå kopplingen mellan lön och prestation. De flesta motiveras av andra saker än bara det ekonomiska och lönen, även om det är väldigt tydligt. Motivation handlar om att se sina medarbetares drivkraft.

I dagens styrning och ledning, med komplexa uppdrag, är en lärande kultur och ett tillitsbaserat ledarskap med mer utrymme för professionen och ett nära ledarskap väldigt viktigt för medarbetarnas motivation. I podcasten rör vi oss mellan konkreta råd och övergripande tankar om lön och motivation.