Vad tycker ni om regeringens förslag?

Regeringen bjöd i dag in både fack och arbetsgivare till samtal om hur man kan ordna snabbspår till jobb för de nyanlända som fått uppehållstillstånd i Sverige. Vilka insatser och åtgärder tycker du behövs från kommun, fack och regering?

Kommunerna ska få ett ökat ansvar. "Alla kommuner ska vara med och bidra för att nyanlända ska kunna etablera sig så snabbt som möjligt," skrev statsminister Stefan Löfven (S), arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), vice statsminister Åsa Romson (MP) och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) på DN Debatt på torsdagen.

Vd:n för Svenskt Näringsliv, Carola Lemne, sade till SvD att arbetsmarknadens parter kan spela en viktig roll i arbetet, men att det krävs att regeringen tar sitt eget ansvar och underlättar för dem som vill anställa. TCO:s ordförande Eva Nordmark ställde sig också positiv till "konkreta diskussioner mellan regeringen och arbetsmarknadens parter". Hon tryckte på att fack och arbetsgivare måste involveras på branschnivå eftersom lösningarna kommer att se olika ut beroende på bransch. 

Reformen omfattar bland annat en effektivare valideringsprocess och ökade möjligheter till utbildning och praktik, skriver Svenska Dagbladet. Folkrörelser och föreningar ska också få stöd för att bidra till en bättre integration.

Vad tycker du? Vad kan och bör myndigheterna på kommunnivå ta ansvar för och vad ligger på staten? Hur fungerar det i din kommun? Hur kan facket hjälpa er lokalt? Lämna gärna era kommentarer nedan.