Välbesökt seminarium på Pride

Seminariet "Har jag rätt läggning för jobbet" lockade en stor publik på fredagen. Många ville höra om hbtq-frågor och rekrytering.

Rekrytering kan vara en känslig fråga för den som som riskerar diskriminering genom att vara öppen. Vid Sacos seminarium diskuterades många aspekter av rekryteringen från ett hbtq-perspektiv. 

På Akademikerförbundet SSR är det vanligt med frågor om vilka frågor som egentligen får ställas vid en arbetsintervju. Egentligen finns inga förbud, förklarade ombudsman Daniel Hjalmarsson. Mest handlar det om etik och moral. 

– Många ringer för att sätta ord på sina tankar och känslor kring olika händelser. Ofta låter det som om det skulle kunna handla om diskriminering, men när det väl blir tid att kontakta arbetsgivaren sätter medlemmen stopp. Och jag förstår rädslan att känna sig som ett offer eller få problem senare i karriären, säger Daniel Hjalmarsson. 

Tobias Johansson, enhetschef i Sigtuna kommun, sade att man måste vara medveten om att för hbtq-personer innebär varje ny arbetsplats en ny komma-ut-process. Och då tvingas man tänka på hur, när eller till och med om man vill berätta. Inför varje ny arbetsansökan har han gjort ett aktivt val exempelvis om huruvida han ska ta med erfarenheter och kompetens som han skaffat sig genom arbetet inom RFSL. Har han känt sig mer desperat att hitta jobb har han valt bort de erfarenheterna. I andra fall kan det dyka upp i förbifarten under intervjun utan att det upplevs som något problem. 

– Jag tycker att det hjälper att läsa på om företaget. Se om de har någon likabehandlingspolicy, hur de presenterar sig, och hur jobbannonsen är utformad. 

För företag är det därför väldigt att vara medveten om normer och strukturer inom företag som kan motverka att folk vågar vara öppna på arbetsplatsen – eller ens söker jobbet från första början. Det underströk Margareta Sandström, personalchef i Sundbyberg stad, Martin Sjöberg från Proffice, och Sarah Anwar, månfaldsspecialist från Diversity Group. Ett sätt att göra det är RFSL:s hbtq-certifiering. Eller egna internutbildningar. 

– Sen handlar det om att vidmakthålla det. För vi får ju nya medarbetare hela tiden. Det handlar om vilken typ av samtal vi för i vardagen, sade Margareta Sandström. 

När det gäller vissa frågor har åtminstone storstäderna kommit en bra bit på vägen, menar panelen. Men i mindre orter kan attityderna skilja sig. Och fortfarande är det mycket arbete kvar att göra för att transpersoner ska kunna vara öppna och bekväma på sina arbetsplatser.