Valdepression, eller?

Riskerar vi en facklig valdepression oavsett vilken regering det blir?

Fackets Bild är kommentarer på dagsaktuella frågor med en facklig vinkel. Den görs av Ursula Berge, samhällspolitisk chef och Simon Vinge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR.

Fackets bild belyser att vi nu har majoritet i riksdagen för massor av arbetstagarfientliga förslag. Inträdesjobb, urholkning av Las och att bara arbetsgivarna får dra av sin medlemsavgift – alla innebär allt från tjyvnyp till krokben på den svenska arbetsmarknadsmodellen.

205 av 349 mandat talar sitt tydliga språk, oavsett regering. En väl fungerande arbetsmarknaden är därför satt på spel varje dag i riksdagen framöver. I plenum, i utskotten och i alla kommande förhandlingar.

Nu är det dags att markera tydligt att denna väg är katastrofal för svensk arbetsmarknad!

Annars kommer allt fler, akademiker som andra, att bli för evigt visstidsanställda. Och vi kommer att se lönerna sjunka till nivåer som det inte går att leva på. Först för nyanlända, sen för allt fler andra…

Lyssna på veckans Fackets bild med Ursula Berge och Simon Vinge.