"Våldet upphör inte på sommaren"

Sommarmånaderna är för många en chans till vila och återhämtning. Men för utsatta kvinnor och barn förvärras situationen när resten av samhället tar semester. Och landets stödorganisationer jobbar hårdare än någonsin.

Våld och utsatthet bland kvinnor och barn minskar inte under de varma sommarmånaderna. När socialtjänsten och ordinarie nätverk som skola och jobb stänger eller går ner till skelettbemanning blir de våldsutsatta istället mer isolerade och riskerar att bli fast hemma med förövaren. Dessutom blir brotten ofta grövre under sommarmånaderna, säger Tjejjouren Väst till SVT.

Unizon, som samlar över 120 kvinnojourer, tjejjourer och andra stödverksamheter, har vid flera tillfällen riktat stark kritik mot kommunernas kvinnofridsarbete. Det saknas en grundläggande beredskap för att skydda våldsutsatta kvinnor och barn året runt och i semestertider stannar arbetet upp, säger Unizons generalsekreterare Olga Persson i ett pressmeddelande.

– Att kommunernas kvinnofridsarbete stannar upp när enskilda socialsekreterare går på semester visar att kommunledningen inte till fullo har förstått sitt lagstadgade ansvar. Den som menar allvar med att stötta och skydda våldsutsatta måste prioritera detta livsviktiga arbete året runt. Våldet upphör ju inte på sommaren.

Ökning under sommaren

På landets kvinnojourer minskar dock inte antalet hjälpsökande under sommaren. Tvärtom ser var fjärde kvinnojour en ökning under perioden. Åtta av tio jourer förväntar sig en ökning av stödsökande när sommar och semester börjar lida mot sitt slut.

Alla kvinnors hus i Stockholm erbjuder både skyddat boende och öppen mottagning för våldsutsatta och våldtagna kvinnor. Arbetet på boendet är ganska konstant under året, berättar verksamhetschef Ann Isaksson. Men behovet har ökat. På fem år har de nästan fördubblat antalet platser på det skyddade boendet – från tio till arton. Ändå fick de i fjol tacka nej till 182 förfrågningar om placeringar.

Boendet och mottagningen har öppet som vanligt under sommaren, även om arbetsbelastningen kan bli högre för de ordinarie anställda som får täcka upp för semestrande kollegor.

– Vi har ungefär halva personalgruppen, så alla får gå in och göra allt för att täcka upp för varandra. Och så får man planera och ta in volontärer, säger Ann Isaksson.

Nio av tio har öppet

Alla kvinnors hus, som är en stor och välkänd jourverksamhet, har ingen brist på erfarna volontärer. Och de är inte ensamma om att jobba i semestertider. Nio av tio kvinnojourer håller öppet hela sommaren. Och tjej- och ungdomsjourernas chatt är igång sex dagar i veckan under hela sommarlovet.

Också Bris håller öppet som vanligt, via telefon, mejl och chatt. Och det behövs när barnen inte längre har möjlighet att prata med elevhälsan, Bup eller socialtjänsten. När familjen helt plötsligt ska umgås mycket mer med varandra blir bråk, konflikter och effekter av missbruk mycket mer påtagliga. Och för den som blir kvar när kompisarna åker på semester blir utanförskapet extra tydligt. Bris kuratorer har omkring 70 kontakter varje dag med barn som är utsatta och mår dåligt.

– Vi på Bris vill verkligen uppmana vuxna att se barn som finns runt omkring dem och agera om de misstänker att ett barn far illa. Att någon frågar och tar ett barn i en utsatt situation på allvar kan verkligen göra skillnad. Alla vuxna som har funderingar kring hur de kan hjälpa ett barn som far illa kan ringa Bris vuxentelefon för stöd, säger Kattis Ahlström.