Välfärdsinsyn – för ökad transparens, tillit och bättre kvalitet i vård och omsorg

Det behövs bättre insyn i skattefinansierade vård- och omsorgsverksamheter. En ny databas och webbsida ska bidra till ökad transparens.

För något år sedan slöt en rad arbetsgivare och fackliga organisationer, däribland Akademikerförbundet SSR, en överenskommelse om att arbeta tillsammans för bättre insyn i vård och omsorgsverksamheter som finansieras med skattemedel. Överenskommelsen gick under namnet "Etisk plattform för öppenhet om kvalitet, ekonomi och anställningsvillkor. "

Parterna i överenskommelsen utformar nu en webbsida och en databas med namnet Välfärdsinsyn.se. Där kommer utförare som vill bidra till insyn och öppenhet att kunna ansluta sina enheter.

För dig som vill veta mer om parternas arbete – vad som redan gjorts och hur planerna ser ut framöver – så finns här information att hämta.