Välkommen inriktning mot en mer flexibel arbetsmarknadspolitik

Det är positivt att regeringen vill se en förstärkt regional arbetsmarknadspolitik och ge kommunerna möjlighet att ta större ansvar för att fler ska komma i arbete. Men för en väl fungerande arbetsförmedling krävs det också ökat utrymme för arbetsförmedlarnas professionella kunskap, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson presenterade idag en rad förslag som ska leda till en effektivare arbetsmarknadspolitik och bättre resultat för Arbetsförmedlingen.

Bland annat ska kommunerna få bättre möjligheter att medverka i arbetsmarknadspolitiken. Den sittande Arbetsmarknadsutredningen får i uppdrag att lägga förslag om hur den statliga arbetsmarknadspolitiken kan samverka med arbetsgivare och branschorganisationer på regional nivå och ska även se över en förändring av arbetsmarknadsutbildningarna.

– Vi välkomnar förslagen. Det finns många exempel på att arbetsmarknadspolitiken har varit för hårt styrd och detaljreglerad. Resultatet har blivit en bakbunden myndighet och begränsningar för kommunerna samtidigt som arbetsförmedlarna inte alltid har kunnat föreslå de åtgärder som bäst skulle gynna de arbetssökande, säger Heike Erkers och fortsätter:

– Våra medlemmar som är arbetsförmedlare har länge fört fram att detaljregleringen hindrar deras möjligheter att göra ett professionellt arbete för den arbetssökande. Alla arbetssökande är olika och arbetsförmedlarna måste ha utrymme att föreslå de åtgärder som är bäst för individen.

Akademikerförbundet SSR ser positivt på att de kommuner som vill ska kunna ta ett större ansvar i arbetsmarknadspolitiken.

– Att så inte är fallet idag är anmärkningsvärt när det finns många arbetssökande som skulle kunna få studier, praktik och arbete lättare i sin egen kommun. Det förutsätter att kommunen har ett helhetsansvar för individen oavsett om det handlar om SFI, grundvux, komvux eller ett subventionerat arbete, säger förbundets samhällspolitiska chef Ursula Berge.

Akademikerförbundet SSR välkomnar också förslaget om att stärka den regionala arbetsmarknadspolitiken.

– När länsarbetsnämnderna ersattes av en nationell arbetsförmedling förlorades en del av den regionala förankringen och dialogen med arbetsgivare och utbildningsanordnare. Ett starkare regionalt samarbete ökar möjligheterna att få en bättre matchning på arbetsmarknaden. Samtidigt är det viktigt att arbetsmarknadspolitiken även i fortsättningen är nationell och sammanhållen, säger Heike Erkers.