Välkommen översyn kan stärka socialtjänsten

Direktiven för översynen av socialtjänstlagen lägger en bra grund för ett utvecklingsarbete inom socialtjänsten som stärker både professionen och det sociala arbetet, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regner presenterade idag direktiven till den sedan länge aviserade översynen av socialtjänstlagen. Margareta Winberg blir särskild utredare och uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2018.

– Det finns ett stort behov av en översyn av socialtjänstlagen och jag är glad över att direktiven för utredningen nu har presenterats och att de innehåller många delar som är positiva. Det är särskilt bra att direktiven har ett helhetsperspektiv på socialtjänsten och att professionens villkor och behov av stort handlingsutrymme betonas. Det är också viktigt att de grundläggande mål, principer och värderingar som präglar dagens socialtjänstlag ska ligga fast, säger Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR har gjort flera inspel till Socialdepartementet inför framtagandet av direktiven och kommer att följa arbetet noga. Förbundet organiserar sju av tio socialsekreterare och många chefer inom socialtjänsten.

– Vi bidrar gärna och hoppas på en bra dialog med utredaren. Våra medlemmar har stora kunskaper om hur det sociala arbetet fungerar idag och hur det kan utvecklas, säger Camilla Sköld, socialpolitisk chef.

Akademikerförbundet SSR har tagit fram en särskild webbsida med material och information inför översynen av socialtjänstlagen.