Välkommen på AW om TTIP !!

Tisdag den 20 oktober ca 16.30/17.00 och ett par timmar framåt bjuder de svenska PSI förbunden in till ett möte om TTIP för dem som är intresserade. Anmälan nödvändig för platserna är begränsade..

Sedan några år pågår intensiva förhandlingar mellan EU och USA om ett nytt handelsavtal-TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Kritiken mot delar av avtalet har varit stor-inte minst från fackligt håll. Frågan står på både PSI och EPSUs dagordning vid varje möte och de svenska PSI förbundet har tagit fram en gemensam rapport.

Som ett led i arbetet med TTIP har vi tillsammans också bjudit in Larry Brown från Canada, med stor erfarenhet från det Canadensiska handelsavtalet (CETA), och Sanya Reid från Third World Network i Geneve, som är expert på handelsavtal, till Sverige. I samband med det vill vi ge anställda och förtroendevalda i PSI förbunden som är intresserat av frågor som rör handelsavtal möjlighet att träffa Larry och Sanya och lyssnna till deras erfarenheter.

Mötet är hos Vision. Antalet platser är begränsat så anmälan till maria.ostberg-svanelind@akademssr.se