Välkommen satsning på socialtjänsten ett steg på vägen

Budgetsatsningen på socialtjänsten är mycket välkommen och visar att regeringen ser behovet av akuta åtgärder. Det krävs dock mer för att häva krisen och framför allt måste kommunerna ta sitt fulla ansvar.

Regeringen meddelade idag att budgetpropositionen för 2016 efter överenskommelse med Vänsterpartiet kommer att innehålla en satsning på sammanlagt en miljard kronor på socialtjänsten. Pengarna ska i huvudsak gå till ökad bemanning, men också till satsningar på kompetens och kvalitet.

– Äntligen! Jag är glad över att regeringen har förstått allvaret i situationen. Personalflykten inom socialtjänsten visar att det råder djup kris inom en central samhällsfunktion och att det krävs krafttag av politikerna för att räta upp situationen. Dagens besked är ett steg på vägen som vi välkomnar med glädje, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

Budgetsatsningen innebär att 250 miljoner kronor avsätts årligen mellan 2016 och 2019. Det är ett välbehövligt tillskott, samtidigt som tilldelningen per kommun blir begränsad.

 – Jag hoppas att det här blir en vändpunkt. Alla inser att det krävs mer för att häva krisen i socialtjänsten. Framför allt måste kommunerna ta sitt fulla ansvar, säger Heike Erkers.

Krisen i socialtjänsten var ett faktum redan för ett år sedan. Akademikerförbundet SSR tog då initiativet till en nationell handlingsplan för den sociala barnavården.

– Nu är den delvis på väg att förverkligas, men det kommer att krävas betydande resurstillskott för att utsatta barn och ungdomar ska få den hjälp de har rätt till, säger Heike Erkers.

Flera undersökningar från Akademikerförbundet SSR har visat allvaret i situationen. Sju av tio socialsekreterare överväger att sluta, rekryteringsproblemen är omfattande och hälften av socialsekreterarna säger att det inte går att upprätthålla rättssäkerheten.

Så sent som för en vecka sedan krävde Akademikerförbundet SSR akuta åtgärder av barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér för att möta rekryteringskrisen.

– Framför allt riktar sig kravet till kommunerna, som inte har tagit sitt fulla arbetsgivaransvar. Socionomer flyr från den sociala barnvården och det måste mötas med omfattande åtgärder, säger Heike Erkers.

För att klara rekryteringen måste kommunerna se till att socialtjänsten har tillräcklig bemanning, att tjänster som specialistsocionomer inrättas och se till att lönerna motsvarar ansvar och yrkets svårighetsgrad.