Välkommen till Akademikerförbundet SSR:s kongress 2018

Akademikerförbundet SSR samlas till kongress på Djurönäset i Värmdö kommun 4–6 maj 2018. Utöver val och motionsbehandling genomförs flera seminarier. Gäster på kongressen är bland andra statsråden Ylva Johansson, Annika Strandhäll och Ardalan Shekarabi samt moderatledaren Ulf Kristersson.

Akademikerförbundet SSR firar i år 60-årsjubileum och temat för kongressen är  ”Tillsammans fortsätter vi växa” – medlemsantalet har glädjande nog ökat varje år sedan förbundet grundades.

Ett krav som förbundet har drivit från starten är att legitimation ska införas för kuratorer i hälso- och sjukvården. En enig riksdag väntas nu sig bakom en lag som innebär att kravet på legitimation börjar gälla den 1 juli 2019. Det uppmärksammas under kongressen med en kavalkad där bland andra socialminister Annika Strandhäll deltar.

Under kongressen kommer 86 motioner att behandlas. Val till förbundsstyrelsen genomförs på söndag kl 13.00. För posten som förbundsordförande föreslår valberedningen omval av Heike Erkers.

 

Medier är välkomna att följa kongressen på plats. Fredagens förhandlingar webbsänds och kan följas på akademssr.se.

 

Några hållpunkter:

 

Fredag den 4 maj

 

 11.45 Kongressen öppnas

 

12. 00 Inledningstal av förbundets ordförande Heike Erkers

 

12.15 Tal av moderatledaren Ulf Kristersson

 

13.45 Ska vi till Paris, eller? Seminarium om parternas roll på framtidens arbetsmarknad. Anders Ferbe, tidigare ordförande för IF Metall, presenterar en utredning om utmaningar mot partsmodellen som gjorts på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Därefter panelsamtal med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Bettina Kashefi, chefekonom Svenskt Näringsliv, Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting, Jessica Polfjärd, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Moderaterna, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO samt Heike Erkers. Moderator Ursula Berge, samhällspolitisk chef Akademikerförbundet SSR.

 

15.10 Tal av Sacos ordförande Göran Arrius.

 

16.00 Politik och profession. Samtal om välfärden mellan socialminister Annika Strandhäll och förbundsordförande Heike Erkers.

 

16.25 Legitimationskavalkad. 60 år av kamp för legitimation för kuratorer i hälso- och sjukvården.

 

Lördag den 5 maj

10.00 Seminarium: Mer tillit, går det? Allt mer komplexa uppdrag inom olika verksamheter kräver ökat utrymme för professionen, mer tillit och dialog i stället för detaljstyrning och krånglig administration. Men vad innebär ökad tillit i praktiken? Peter Örn, redaktör för Akademikerförbundet SSR:s debattbok ”Leda med tillit”, håller i ett samtal med civilminister Ardalan Shekarabi och Susanna Alexius, docent och lärare i företagsekonomi.